Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Tìm số bị trừ

Giải bài tập trang 56 SGK Toán 2 Bài Tìm số bị trừ với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em học sinh biết cách tìm số bị trừ khi biết hiệu và số trừ, củng cố lại cách thực hiện phép trừ số tự nhiên có nhớ và không nhớ.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Tìm số bị trừ

1. Giải bài 1 trang 56 SGK Toán 2

Tìm x:

a) x – 4 = 8

b) x – 9 = 18

c) x – 10 = 25

d) x – 8 = 24

e) x – 7 = 21

g) x – 12 = 36

Phương pháp giải

Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Hướng dẫn giải

a) x – 4 = 8

x = 8 + 4

x = 12

b) x – 9 = 18

x = 18 + 9

x = 27

c) x – 10 = 25

x = 25 + 10

x = 35

d) x – 8 = 24

x = 24 + 8

x = 32

e) x – 7 = 21

x = 21+ 7

x = 28

g) x – 12 = 36

x = 36 + 12

x = 48

2. Giải bài 2 trang 56 SGK Toán 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải

- Muốn tìm hiệu ta lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ rồi điền vào bảng.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 56 SGK Toán 2

Số?

Phương pháp giải

Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Hướng dẫn giải

4. Giải bài 4 trang 56 SGK Toán 2

a) Vẽ đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD.

b) Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD cắt nhau tại một điểm. Hãy ghi tên điểm đó.

Phương pháp giải

- Dùng thước kẻ và bút chì nối hai điểm A và B; C và D.

- Hai đoạn thẳng cắt nhau tại một điểm, đánh dấu bằng một chấm rồi đặt tên bằng một chữ cái in hoa.

Hướng dẫn giải

Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD cắt nhau tại một điểm O.

Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM