Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

Giải bài tập trang 149 SGK Toán 2 Bài Luyện tập bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng của từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập và củng cố lại các dạng bài về cách đọc, viết cấu tạo, so sánh các số có ba chữ số. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 149 SGK Toán 2

Viết (theo mẫu):

Phương pháp giải

Viết số đã cho thành số hàng trăm; chục; đơn vị hoặc ngược lại.

Đọc số có ba chữ số theo thứ tự từ hàng trăm đến hàng đơn vị.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 149 SGK Toán 2

Số?

a) 400; 500; ...;...; 800; 900;...

b) 910; 920; 930;...; ...; ...; 970;...;990;....

c) 212; 213; 214;...;....;217; 218;...;....;...;

c) 693; 694; ....;....; 697; ....; ....; ...;701.

Phương pháp giải

 Đếm xuôi các số tròn trăm; tròn chục hoặc các số liên tiếp rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

a) 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

b) 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000

c) 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221

d) 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701.

3. Giải bài 3 trang 149 SGK Toán 2

Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:

543...590                                          342...432

670...676                                          987...897

699...701                                          695...600 + 95

Phương pháp giải

- Tính giá trị của vế có chứa phép tính.

- So sánh các cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

543 < 590                                          342 < 432

670 < 676                                          987 > 897

699 < 701                                          695 = 600 + 95

4. Giải bài 4 trang 149 SGK Toán 2

Viết các số 875, 1000, 299, 420 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Phương pháp giải

 So sánh các số rồi sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

Hướng dẫn giải

Viết các số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn như sau:

299, 420, 875, 1000.

5. Giải bài 5 trang 149 SGK Toán 2

Xếp 4 hình tam giác thành hình tứ giác (xem hình vẽ):

Phương pháp giải

Sử dụng các hình tam giác đã cho; ghép hoặc xoay hình để tạo thành hình theo yêu cầu.

Hướng dẫn giải

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM