Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Thực hành xem đồng hồ

Giải bài tập trang 78 SGk Toán 2 Bài Thực hành xem đồng hồ với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp học sinh nhận biết được: một ngày có 24 giờ; biết các buổi và tên gọi các giờ tương ứng trong một ngày; nhận biết đơn vị đo thời gian: ngày, giờ. Đồng thời, củng cố thêm biểu tượng về thời gian (thời điểm, khoảng thời gian, các buổi sáng, trưa, chiều, tối, đêm) và đọc đúng trên đồng hồ.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Thực hành xem đồng hồ

1. Giải bài 1 trang 78 SGK Toán 2

Đồng hồ nào chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh?

Phương pháp giải

- Xem giờ trên mỗi đồng hồ và đọc nội dung trong từng hình.

- Ghép tranh với đồng hồ thích hợp.

Hướng dẫn giải

Tranh 1: An đi học lúc 7 giờ sáng ứng với đồng hồ B.

Tranh 2: An thức dậy lúc 6 giờ sáng ứng với đồng hồ A.

Tranh 3: Buổi tối An xem phim lúc 20 giờ ứng với đồng hồ D.

Tranh 4: 17 giờ An đá bóng ứng với đồng hồ C.

2. Giải bài 2 trang 78 SGK Toán 2

Câu nào đúng? Câu nào sai?

Phương pháp giải

- Xem giờ trên mỗi đồng hồ và nội dung trong từng bức tranh.

- Đọc các khẳng định rồi xác định đúng hay sai.

Hướng dẫn giải

Tranh 1: Câu b đúng, câu a sai.

Tranh 2: Câu d đúng, câu c sai.

Tranh 3: Câu e đúng, câu g sai.

3. Giải bài 3 trang 78 SGK Toán 2

Quay kim trên mặt đồng hồ để chỉ giờ:

8 giờ;     11 giờ;     14 giờ;     18 giờ;     23 giờ.

Phương pháp giải

Xoay kim phút chỉ vào số 12; xoay kim giờ chỉ vào số nào thì là giờ đó.

Hướng dẫn giải

- Đồng hồ chỉ 8 giờ: Kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 12.

- Đồng hồ chỉ 11 giờ: Kim ngắn chỉ số 11, kim dài chỉ số 12

- Đồng hồ chỉ 14 giờ: Kim ngắn chỉ số 2, kim dài chỉ số 12

- Đồng hồ chỉ 18 giờ: Kim ngắn chỉ số 6, kim dài chỉ số 12

- Đồng hồ chỉ 23 giờ: Kim ngắn chỉ số 11, kim dài chỉ số 12

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM