Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

Giải bài tập trang 164 SGK Toán 2 Bài Luyện tập Tiền Việt Nam có lời giải tương ứng với từng bài tập SGK Toán 2 giúp các em học sinh luyện tập biết làm tính trên các đơn vị là đồng. Mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 164 SGK Toán 2

 Mỗi túi có bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải

Thực hiện phép cộng giá trị các tờ giấy bạc trong mỗi ví.

Hướng dẫn giải

a) 500 đồng + 200 đồng + 100 đồng = 800 đồng

b) 500 đồng + 100 đồng = 600 đồng

c) 500 đồng + 500 đồng = 1000 đồng

d) 500 đồng + 100 đồng + 100 đồng + 100 đồng + 100 đồng = 900 đồng

e) 200 đồng + 200 đồng + 100 đồng + 200 đồng = 700 đồng.

2. Giải bài 2 trang 164 SGK Toán 2

Mẹ mua rau hết 600 đồng, mua hành hết 200 đồng. Hỏi mẹ phải trả tất cả bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Rau: 600 đồng

Hành: 200 đồng

Tất cả: ...đồng?

Lời giải

Muốn tìm đáp án ta lấy số tiền mua rau cộng với số tiền mua hành.

Hướng dẫn giải

Mẹ phải trả tất cả số tiền là:

600 + 200 = 800 (đồng)

Đáp số: 800 đồng

3. Giải bài 3 trang 164 SGK Toán 2

Viết số tiền trả lại vào ô trống (theo mẫu):

Phương pháp giải

 Lấy số tiền An đưa người bán rau trừ đi số tiền An mua rau hết.

Hướng dẫn giải

Thực hiên phép tính trừ như sau:

700 đồng - 600 đồng = 100 đồng

500 đồng - 300 đồng = 200 đồng

1000 đồng - 700 đồng = 300 đồng

500 đồng - 500 đồng = 0 đồng

Điền vào bảng ta được kết quả sau:

4. Giải bài 4 trang 164 SGK Toán 2

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Phương pháp giải

Nhẩm số tờ tiền rồi tính tổng giá trị của các tờ tiền đó sao bằng với số tiền đã cho. 

Hướng dẫn giải

Thực hiện phép tính nhẩm ta được:

800 đồng = 100 đồng + 200 đồng + 500 đồng

900 đồng = 100 đồng + 100 đồng + 200 đồng + 500 đồng

1000 đồng = 100 đồng +100 đồng + 100 đồng + 200 đồng + 500 đồng

700 đồng = 200 đồng + 500 đồng

Điền vào bảng ta được kết quả sau:

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM