Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

Giải bài tập trang 37 SGK Toán 2 Bài Luyện tập với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài tập phép cộng 6 cộng với một số. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 37 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

6 + 5 =     6 + 6 =     6 + 7 =     6 + 8 =

5 + 6 =     6 + 10 =     7 + 6 =     6 + 9 =

8 + 6 =     9 + 6 =     6 + 4 =     4 + 6 =

Phương pháp giải

Thực hiện phép cộng các số trong phạm vi đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

6 + 5 = 11     6 + 6 = 12

6 + 7 = 13     6 + 8 = 14

5 + 6 = 11     6 + 10 = 16

7 + 6 = 13     6 + 9 = 15

8 + 6 = 14     9 + 6 = 15

6 + 4 = 10     4 + 6 = 10

2. Giải bài 2 trang 37 SGK Toán 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

  Số hạng  

   26   

   17   

   38    

   26   

   15   

Số hạng

5

36

16

9

36

Tổng

 

 

 

 

 

Phương pháp giải

Cộng hai số hạng đã cho theo thứ tự các số từ hàng đơn vị đến hàng chục rồi điền kết quả vào ô trống thích hợp.

Hướng dẫn giải

   Số hạng   

   26   

   17   

   38   

   26   

   15   

Số hạng

5

36

16

9

36

Tổng

41

53

54

35

51

3. Giải bài 3 trang 37 SGK Toán 2

Số?

Phương pháp giải

- Lấy số ở hàng thứ nhất, cộng với 6 để được giá trị của ô tương ứng ở hàng thứ hai.

- Tiếp tục lấy số vừa tìm được cộng với 6 để được số cần điền vào ô tương ứng ở hàng thứ ba.

Hướng dẫn giải

4. Giải bài 4 trang 37 SGK Toán 2

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Phương pháp giải

Muốn tìm số cây trồng được của đội 2 ta lấy số cây trồng được của đội 1 cộng với 5.

Hướng dẫn giải

Số cây đội 2 trồng được là:

46 + 5= 51 ( cây )

Đáp số: 51 cây.

5. Giải bài 5 trang 37 SGK Toán 2

Trong hình bên:

a) Có mấy hình tam giác?

b) Có mấy hình tứ giác?

Phương pháp giải

- Đếm các hình đơn.

- Ghép hình rồi đếm tiếp cho đến hết.

Hướng dẫn giải

Đánh số vào hình rồi đếm:

a) Có 3 hình tam giác: h1, h3, h (1,2,3)

b) Có 3 hình tứ giác là : h2, h(1,2), h (2,3)

Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM