Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Số bị chia - Số chia - Thương

Giải bài tập trang 112 SGK Toán 2 Bài Số bị chia - Số chia - Thương với lời giải chi tiết rõ ràng, giúp các em học sinh nắm được tên gọi theo vị trí, thành phần và kết quả các phép chia. Đồng thời, củng cố cách tìm kết quả của phép chia. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Số bị chia - Số chia - Thương

1. Giải bài 1 trang 112 SGK Toán 2

Tính rồi điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Phương pháp giải

Xác định vị trí của số bị chia, số chia và thương trong phép chia đã cho rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Số bị chia: Số chia = Thương

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 112 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

2 x 3 =     2 x 4 =     2 x 5 =

2 x 6 =     6 : 2 =     8 : 2 =

10 : 2 =     12 : 2 =

Phương pháp giải

Tìm giá trị của phép nhân rồi nhẩm giá trị của phép chia tương ứng.

Hướng dẫn giải

2 x 3 = 6     2 x 4 = 8     2 x 5 = 10

2 x 6 = 12     6 : 2 = 3     8 : 2 = 4

10 : 2 = 5     12 : 2 = 6

3. Giải bài 3 trang 112 SGK Toán 2

Viết phép chia và số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) :

Phương pháp giải

-  Viết phép chia từ phép nhân cho trước bằng cách lấy tích chia cho một thừa số.

- Xác định giá trị của số bị chia, số chia và thương: Số bị chia : Số chia = Thương

Hướng dẫn giải

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM