Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: 6 cộng với một số 6 + 5

Giải bài tập trang 34 SGK Toán 2 Bài 6 cộng với một số 6 + 5 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài tập phép cộng 6 cộng với một số 6 + 5. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: 6 cộng với một số 6 + 5

1. Giải bài 1 trang 34 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

6 + 6 =     6 + 7 =     6 + 8 =     6 + 9 =

6 + 0 =     7 + 6 =     8 + 6 =     9 + 6 =

Phương pháp giải

Tính nhẩm 6 cộng với một số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

6 + 6 = 12     6 + 7 = 13     6 + 8 = 14     6 + 9 = 15

6 + 0 = 6     7 + 6 = 13     8 + 6 = 14     9 + 6 = 15

2. Giải bài 2 trang 34 SGK Toán 2

Tính:

Phương pháp giải

Thực hiện phép cộng hàng dọc rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 34 SGK Toán 2

Số?

6 + ... = 11     ... + 6 = 12     6 + ... = 13

Phương pháp giải

Cộng nhẩm 6 với số nào để bằng kết quả đã cho rồi điền số vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

6 + 5 = 11     6 + 6 = 12     6 + 7 = 13

4. Giải bài 4 trang 34 SGK Toán 2

- Có mấy điểm ở trong hình tròn?

- Có mấy điểm ở ngoài hình tròn?

- Có tất cả bao nhiêu điểm?

Phương pháp giải

- Đếm số điểm có trong và ngoài hình tròn.

- Lấy hai số vừa tìm được cộng với nhau để trả lời cho câu hỏi có tất cả bao nhiêu điểm.

Hướng dẫn giải

- Có 6 điểm ở trong hình tròn.

- Có 9 điểm ở ngoài hình tròn.

- Có tất cả số điểm là: 6 + 9 = 15 (điểm).

5. Giải bài 5 trang 34 SGK Toán 2

Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ trống:

7 + 6 ... 6 + 7     6 + 9 - 5 ... 11

8 + 8 ... 7 + 8     8 + 6 - 10 ... 3

Phương pháp giải

- Tính giá trị của hai vế.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM