Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 83

Giải bài tập trang 83 SGK Toán 2 Bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) là tài liệu để học tốt toán lớp 2 chọn lọc. Lời giải này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại các dạng bài tập tính nhẩm phép cộng, phép trừ, điền số thích hợp vào chỗ trống và các dạng bài toán có lời văn. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 83

1. Giải bài 1 trang 83 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

12 – 6 =       6 + 6 =       17 – 9 =       5 + 7 =

9 + 9 =        13 – 5 =       8 + 8 =       13 – 8 =

14 – 7 =       8 + 7 =       11 – 8 =       2 + 9 =

17 – 8 =       16 – 8 =       4 + 7 =       12 – 6 =

Phương pháp giải

Tính nhẩm rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

12 – 6 = 6       6 + 6 = 12       17 – 9 = 8       5 + 7 = 12

9 + 9 = 18       13 – 5 = 8       8 + 8 = 16       13 – 8 = 5

14 – 7 = 7        8 + 7 = 15      11 – 8 = 3        2 + 9 = 11

17 – 8 = 9       16 – 8 = 8       4 + 7 = 11       12 – 6 = 6

2. Giải bài 2 trang 83 SGK Toán 2

Đặt tính rồi tính:

a) 68 + 27;                         56 + 44;                             82 - 48

b) 90 - 32;                          71 - 25;                              100 - 7.

Phương pháp giải

 - Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Thực hiện phép tính với các số theo thứ tự lần lượt từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 83 SGK Toán 2

Số?

c) 17 - 9 =

 16 - 9 =

16 - 6 - 3 =

d) 15 - 6 =

14 - 8 = 

14 - 4 - 4 =

Phương pháp giải

 Thực hiện phép tính lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải rồi điền các kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

c) 17 - 9 = 8 

 16 - 9 = 7  

16 - 6 - 3 = 7  

d) 15 - 6 = 5

14 - 8 = 6

14 - 4 - 4 = 6

4. Giải bài 4 trang 83 SGK Toán 2

Thùng lớn đựng được 60l nước, thùng bé đựng được ít hơn thùng lớn 22l nước. Hỏi thùng bé đựng được bao nhiêu lít nước?

Phương pháp giải

Muốn tìm thùng bé đựng được bao nhiêu lít nước ta lấy số lít nước thùng lớn đựng được trừ đi 22l.

Hướng dẫn giải

Thùng bé đựng được số lít nước là:

60 - 22 = 38 (l)

Đáp số: 38 l nước.

5. Giải bài 5 trang 83 SGK Toán 2

 Viết phép cộng có tổng bằng một số hạng.

Phương pháp giải

Vận dụng kiến thức : Một số cộng hoặc trừ với 0 thì giá trị của số đó không thay đổi.

Hướng dẫn giải

Chắng hạn: 3 + 0 = 3; 27 + 0 = 27.

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM