Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Ôn tập về phép nhân và phép chia

Hướng dẫn giải bài tập Bài Ôn tập về phép nhân và phép chia được eLib biên soạn cụ thể và chi tiết lời giải, giúp các em học sinh dễ dàng ôn tập lại kiến thức và vận dụng giải các bài tập tương tự.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Ôn tập về phép nhân và phép chia

1. Giải bài 1 trang 172 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

a)

2 x 8 =              12 : 2 =                       2 x 9 =                18 : 3 =

3 x 9 =              12 : 3 =                       5 x 7 =                45 : 5 =

4 x 5 =              12 : 4 =                       5 x 8 =                40 : 4 =

5 x 6 =              15 : 5 =                       3 x 6 =                20 : 2 =

b)

20 x 4 =            30 x 3 =                20 x 2 =                    30 x 2 = 

80 : 4 =             90 : 3 =                40 : 2 =                     60 : 2 =

Phương pháp giải

a) Nhẩm giá trị của phép nhân, chia trong phạm vi đã học.

b) Tính với các chữ số hàng chục rồi viết thêm một chữ số 0 vào tận cùng kết quả.

Hướng dẫn giải

a)

2 x 8 = 16                    12 : 2 = 6                   2 x 9 = 18                   18 : 3 = 6

3 x 9 = 27                    12 : 3 = 4                   5 x 7 = 35                    45 : 5 = 9

4 x 5 = 20                    12 : 4 = 3                    5 x 8 = 40                   40 : 4 = 10

5 x 6 = 30                    15 : 5 = 3                    3 x 6 = 18                   20 : 2 = 10

b)

20 x 4 = 80                30 x 3 = 90                20 x 2 = 40                   30 x 2 = 60

80 : 4 = 20                 90 : 3 = 30                 40 : 2 = 20                    60 : 2 = 30

2. Giải bài 2 trang 172 SGK Toán 2

Tính:

4 x 6 + 16 = 

20 : 4 x 6 =

5 x 7 + 25 = 

30 : 5 : 2 =

Phương pháp giải

 Thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải

4 x 6 + 16 = 24 + 16 = 40

20 : 4 x 6 = 5 x 6 = 30

5 x 7 + 25 = 35 + 25 = 60

30 : 5 : 2 = 6 : 2 = 3

3. Giải bài 3 trang 172 SGK Toán 2

Học sinh 2A xếp thành 8 hàng, mỗi hàng có 3 học sinh. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh ?

Phương pháp giải

Tóm tắt

1 hàng: 3 học sinh

8 hàng: ? học sinh

Lời giải

Muốn tìm đáp án ta lấy số học sinh của một hàng nhân với 8.

Hướng dẫn giải

Số học sinh của lớp 2A là:

3 x 8 = 24 (học sinh)

Đáp số: 24 học sinh.

4. Giải bài 4 trang 172 SGK Toán 2

Hình nào đã khoanh vào \(\displaystyle {1 \over 3}\)  số hình tròn?

Phương pháp giải

 - Đếm số hình tròn rồi chia cho 3.

- Chọn hình có số hình tròn đã khoanh bằng kết quả của phép tính chia vừa tìm được.

Hướng dẫn giải

Mỗi hình đang có 15 hình tròn.

Mà 15 : 3 = 5

Vậy hình a) là hình đã khoanh vào  \(\displaystyle {1 \over 3}\)  số hình tròn.

5. Giải bài 5 trang 172 SGK Toán 2

Tìm x:

a) x : 3 = 5

b) 5 x x = 35.

Phương pháp giải

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

- Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Hướng dẫn giải

a) x : 3 = 5

x = 5 x 3

x= 15

b) 5 x x= 35

x = 35 : 5

x = 7

Ngày:15/09/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM