Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

Giải bài tập trang 115 SGK Toán 2 Bài Luyện tập bảng chia 3 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán các bài tập liên quan đến bảng chia 3.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 115 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

6 : 3 =                    12 : 3 =                 15 : 3 =                    30 : 3 =

9 : 3 =                    27 : 3 =                  24 : 3 =                   18 : 3 =

Phương pháp giải

Thực hiện phép chia với 3 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

6 : 3 = 2                    12 : 3 = 4               15 : 3 = 5                 30 : 3 = 10

9 : 3 = 3                    27 : 3 = 9               24 : 3 = 8                 18 : 3 = 6

2. Giải bài 2 trang 115 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

3 x 6 =                       3 x 9 =                  3 x 3 =                 3 x 1 =

18 : 3 =                     27  :3 =                  9  :3 =                  3 : 3 =

Phương pháp giải

Tìm kết quả của phép nhân rồi nhẩm kết quả của phép chia tương ứng.

Hướng dẫn giải

3 x 6 = 18                   3 x 9 = 27              3 x 3 = 9                 3 x 1 = 3

18 : 3 = 6                    27 :3 = 9                9 : 3 = 3                 3 : 3 = 1

3. Giải bài 3 trang 115 SGK Toán 2

Tính (theo mẫu):

8cm : 2 = 4cm            9kg : 3 =

15cm : 3 =                  21l : 3 =

14cm : 2 =                  10dm : 2 =

Phương pháp giải

Tính chia hai số như bình thường rồi viết thêm vào tận cùng kết quả vừa tìm được đơn vị đo tương ứng.

Hướng dẫn giải

8cm : 2 = 4cm             9kg : 3 = 3kg.

15cm : 3 = 5cm           21l : 3 = 7l

14cm : 2 = 7cm           10dm : 2 = 5dm.

4. Giải bài 4 trang 115 SGK Toán 2

Có 15 kg gạo chia đều cho 3 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam gạo ?

Phương pháp giải

 Muốn tìm đáp án ta lấy 15 chia cho số túi.

Hướng dẫn giải

Số ki-lô-gam gạo trong mỗi túi là:

15 : 3 = 5 (kg)

Đáp số: 5 kg.

5. Giải bài 5 trang 115 SGK Toán 2

Có 27l dầu rót vào các can, mỗi can 3l. Hỏi rót đươc mấy can dầu ?

Phương pháp giải

Tìm số can dầu bằng cách lấy 27 lít chia cho số lít dầu mỗi can đựng được.

Hướng dẫn giải

Rót được số can dầu là: 

27 : 3 = 9 (can dầu)

Đáp số: 9 can dầu.

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM