Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: 34 - 8

Giải bài tập trang 62 SGK Toán 2 Bài 34 - 8 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh biết cách lập bảng trừ có dạng 34 - 8 và học thuộc lòng bảng trừ. Đồng thời biết vận dụng bảng trừ đã học để làm tính và giải các bài tập liên quan.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: 34 - 8

1. Giải bài 1 trang 62 SGK Toán 2

Tính: 

Phương pháp giải

Thực hiện phép trừ theo thứ tự từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 62 SGK Toán 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 64 và 6;     b) 84 và 8;     c) 94 và 9.

Phương pháp giải

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 62 SGK Toán 2

Nhà bạn Hà nuôi 34 con gà, nhà bạn Ly nuôi ít hơn nhà bạn Hà 9 con gà. Hỏi nhà bạn Ly nuôi bao nhiêu con gà ?

Phương pháp giải

Muốn tìm số gà nhà bạn Ly nuôi là bao nhiêu ta lấy số con gà của nhà Hà nuôi trừ đi 9 con gà.

Hướng dẫn giải

Nhà bạn Ly nuôi số con gà là:

34 - 9 = 25 (con gà)

Đáp số: 25 con gà.

4. Giải bài 4 trang 62 SGK Toán 2

Tìm x:

a) x + 7 = 34

b) x - 14 = 36.

Phương pháp giải

- Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Hướng dẫn giải

a) x + 7 = 34

x = 34 - 7

x = 27

b) x - 14 = 36

x = 36 + 14

x = 50

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM