Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

Giải bài tập trang 39 SGK Toán 2 Bài Phép cộng với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài tập với phép cộng. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 39 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

a) 9 + 6 =     7 + 8 =      6 + 5 =

3 + 9 =       6 + 9 =       8 + 7 =

5 + 6 =       9 + 3 =

b) 3 + 8 =     4 + 8 =     2 + 9 =

6 + 7 =       5 + 8 =     4 + 7 =

5 + 9 =       7 + 7 =

Phương pháp giải

Cộng nhẩm các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

a) 9 + 6 = 15     7 + 8 = 15     6 + 5 = 11

3 + 9 = 12       6 + 9 = 15       8 + 7=15

5 + 6 = 11       9 + 3 = 12

b) 3 + 8 = 11     4 + 8 = 12

2 + 9 = 11       6 + 7 = 13

5 + 8 = 13       4 + 7 = 11

5 + 9 = 14       7 + 7 = 14

2. Giải bài 2 trang 39 SGK Toán 2

Tính:

8 + 4 + 1 =     7 + 4 + 2 =     6 + 3 + 5 =

8 + 5 =     7 + 6 =     6 + 8 =

Phương pháp giải

Cộng lần lượt các số theo thứ tự từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải

8 + 4 + 1 = 13     7 + 4 + 2 = 13     6 + 3 + 5 = 14

8 + 5 = 13     7 + 6 = 13     6 + 8 = 14

3. Giải bài 3 trang 39 SGK Toán 2

Phương pháp giải

Thực hiện phép cộng các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

4. Giải bài 4 trang 39 SGK Toán 2

Mẹ hái được 38 quả bưởi, chị hái được 16 quả bưởi. Hỏi mẹ và chị hái được tất cả bao nhiêu quả bưởi ?

Phương pháp giải

Muốn tìm số quả bưởi mẹ và chị hái được ta lấy số bưởi mẹ hái được cộng với số bưởi chị hái được.

Hướng dẫn giải

Mẹ và chị hái được tất cả số quả bưởi là:

38 + 16 = 54 (quả bưởi)

Đáp số: 54 quả bưởi.

5. Giải bài 5 trang 39 SGK Toán 2

Điền chữ số thích hợp vào chỗ trống:

a) 5 ... > 58;     b) 89 < ... 8.

Phương pháp giải

a) Tìm chữ số lớn hơn 8 ở hàng đơn vị.

b) Tìm chữ số lớn hơn 8 ở hàng chục.

Hướng dẫn giải

a) 59 > 58;     b) 89 < 98.

Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM