Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Tìm một thừa số của phép nhân

Giải bài tập trang 116 SGK Toán 2 Bài Tìm một thừa số của phép nhân giúp các em học sinh nắm được cách tìm một thừa số khi biết tích và thừa số kia và biết cách trình bày bài giải toán một cách rõ ràng. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Tìm một thừa số của phép nhân

1. Giải bài 1 trang 116 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

2 x 4 =     3 x 4 =     3 x 1 =

8 : 2 =     12 : 3 =     3 : 3 =

8 : 4 =     12 : 4 =     3 : 1 =

Phương pháp giải

Nhẩm giá trị của phép nhân, chia trong phạm vi đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

2 x 4 = 8     3 x 4 = 12     3 x 1 = 3

8 : 2 = 4     12 : 3 = 4     3 : 3 = 1

8 : 4 = 2     12 : 4 = 3     3 : 1 = 3

2. Giải bài 2 trang 116 SGK Toán 2

Tìm x (theo mẫu):

a) x × 2 = 10

x = 10 : 2

x = 5

b) x × 3 = 12    

c) 3 × x = 21

Phương pháp giải

Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Hướng dẫn giải

b) x × 3 = 12

x = 12 : 3

x = 4

c) 3 × x = 21

x = 21 : 3

x = 7

3. Giải bài 3 trang 116 SGK Toán 2

Tìm y:

a) y x 2 = 8

b) y x 3 = 15   

c) 2 x y = 20

Phương pháp giải

Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Hướng dẫn giải

a) y x 2 = 8 

y = 8 : 2 

y = 4

b) y x 3 = 15

y = 15 : 3 

 y = 5

c) 2 x y = 20

y = 20 : 2

y = 10

4. Giải bài 4 trang 116 SGK Toán 2

Có 20 học sinh ngồi học, mỗi bàn có 2 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu bàn học?

Phương pháp giải

Muốn tìm số bàn ta lấy số học sinh chia cho 2.

Hướng dẫn giải

Số bàn học là:

20 : 2 = 10 (bàn)

Đáp số: 10 bàn học.

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM