Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

Giải bài tập trang 51 SGK Toán 2 Bài Luyện tập giúp các em học sinh biết cách thực hiện phép trừ dạng 11 trừ đi một số. Đồng thời củng cố và tìm thành phần chưa biết của phép cộng. Sau đây mời các em học sinh và phụ huynh cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 51 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

11 - 2 =     11 - 4 =     11 - 6 =     11 - 8 =

11 - 3 =     11 - 5 =     11 - 7 =     11 - 9 =

Phương pháp giải

Thực hiện phép trừ 11 với một số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

11 - 2 = 9     11 - 4 = 7     11 - 6 = 5     11 - 8 = 3

11 - 3 = 8     11 - 5 = 6     11 - 7 = 4     11 - 9 = 2

2. Giải bài 2 trang 51 SGK Toán 2

Đặt tính rồi tính:

a) 41 - 25;       51 - 35;       81 - 48

b) 71 - 9;       38 + 47;       29 + 6.

Phương pháp giải

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng hoặc trừ các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

 

3. Giải bài 3 trang 51 SGK Toán 2

Tìm x:

a) x + 18 = 61    

b) 23 + x = 71

c) x + 44 = 81

Phương pháp giải

Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Hướng dẫn giải

a) x + 18 = 61

x = 61 − 18

x = 43

b) 23 + x = 71

x = 71 − 23

x = 48

c) x + 44 = 81

x = 81 − 44

x = 37

4. Giải bài 4 trang 51 SGK Toán 2

Một cửa hàng có 51kg táo, đã bán 26kg táo. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam táo?

Phương pháp giải

Muốn tìm cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam táo ta lấy khối lượng ban đầu trừ đi khối lượng táo đã bán.

Hướng dẫn giải

Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam táo là :

51 - 26 = 25 (kg)

Đáp số: 25 kg táo.

5. Giải bài 5 trang 51 SGK Toán 2

Đặt tính "+" hoặc "-" vào chỗ trống.

9 ... 6 = 15       16 ... 10 = 6       11 ... 8 = 3

11 ... 6 = 5       10 ... 5 = 5         8 ... 8 = 16

11 ... 2 = 9        8 ... 6 = 14        7 ... 5 = 12

Phương pháp giải

- So sánh số ban đầu với kết quả :

+ Nếu số ban đầu lớn hơn kết quả thì em đặt dấu trừ vào chỗ trống;

+ Nếu số ban đầu bé hơn kết quả thì em đặt dấu cộng vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

9 + 6 = 15       16 - 10 = 6        11 - 8 = 3

11 - 6 = 5        10 - 5 = 5           8 + 8 = 16

11 - 2 = 9         8 + 6 = 14         7 + 5 = 12

Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM