Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Bảng nhân 3

Giải bài tập trang 97 SGK Toán 2 Bài Bảng nhân 3 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nắm được cách lập bảng nhân 3 và học thuộc lòng bảng nhân 3. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Bảng nhân 3

1. Giải bài 1 trang 97 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

3 x 3 =     3 x 8 =     3 x 1 =

3 x 5 =     3 x 4 =     3 x 10 =

3 x 9 =     3 x 2 =     3 x 6 =

3 x 7 =

Phương pháp giải

Nhẩm bảng nhân 3 vừa học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

3 x 3 = 9     3 x 8 = 24     3 x 1 = 3

3 x 5 = 15     3 x 4 = 12     3 x 10 = 30

3 x 9 = 27     3 x 2 = 6     3 x 6 = 18

3 x 7 = 21

2. Giải bài 2 trang 97 SGK Toán 2

Mỗi nhóm có 3 học sinh, có 10 nhóm như vậy. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh ?

Phương pháp giải

Tóm tắt

1 nhóm: 3 học sinh

10 nhóm:....học sinh?

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh của một nhóm nhân với 10.

Hướng dẫn giải

10 nhóm có tất cả số học sinh là:

3 x 10 = 30 (học sinh)

Đáp số: 30 học sinh.

3. Giải bài 3 trang 97 SGK Toán 2

Điền thêm 3 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải

Lần lượt cộng 3 đơn vị vào số liền trước để tìm được giá trị của số tiếp theo cần điền vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM