Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 166 SGK Toán 2 Bài Luyện tập chung (tiếp theo) có lời giải tương ứng với từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập lại toàn bộ các hệ thống kiến thức chương 6 SGK Toán 2 và ôn tập ôn thi cuối năm. Mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập chung

1. Giải bài 1 trang 166 SGK Toán 2

Điền dấu >; < = thích hợp vào chỗ chấm:

937...739     200 + 30....230

600...599     500 + 60 + 7...597

398...405     500 + 50 ...649

Phương pháp giải

- Tính giá trị của các vế.

- So sánh các cặp chữ số cùng hàng rồi điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.

Hướng dẫn giải

937 > 739     200 + 30 = 230

600 > 599     500 + 60 + 7 < 597

398 < 405     500 + 50 < 649

2. Giải bài 2 trang 166 SGK Toán 2

Viết các số 857, 678, 599, 1000, 903 theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn.

b) Từ lớn đến bé.

Phương pháp giải

So sánh các chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải rồi sắp xếp theo thứ tự.

Hướng dẫn giải

a) 599, 678, 857, 903, 1000.

b) 1000, 903, 857, 678, 599.

3. Giải bài 3 trang 166 SGK Toán 2

Đặt tính rồi tính:

a) 635 + 241;                          970 + 29

b) 896 - 133;                         295 - 105

Phương pháp giải

- Đặt tính: Viết phép tính theo hàng dọc sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Cộng hoặc trừ các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

4. Giải bài 4 trang 166 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

600m + 300m =

700cm + 20cm =

20dm + 500dm =

1000km - 200km =

Phương pháp giải

Cộng, trừ các số rồi viết thêm đơn vị vào sau kết quả vừa tìm được.

Hướng dẫn giải

600m + 300m = 900m

700cm + 20cm = 720cm

20dm + 500dm = 520dm

1000km - 200km = 800km

5. Giải bài 5 trang 166 SGK Toán 2

Xếp 4 hình tam giác nhỏ thành hình tam giác to (xem hình vẽ):

Phương pháp giải

Xoay và ghép các hình tam giác nhỏ thành hình tam giác to theo yêu cầu.

Hướng dẫn giải

Có thể xếp hình như sau:

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM