Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000

Nội dung giải bài tập trang 169 SGK Toán 2 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh dễ dàng nắm vững kiến thức và vận dụng vào giải các bài tập tương tự. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000

1. Giải bài 1 trang 169 SGK Toán 2

Mỗi số sau ứng với cách đọc nào?

Phương pháp giải

Đọc số có ba chữ số lần lượt từ hàng trăm đến hàng đơn vị.

Nối số có ba chữ số với cách đọc thích hợp.

Hướng dẫn giải

Nối số 307 với cách đọc d)                    Nối số 650 với cách đọc b)

Nối số 811 với cách đọc i )                    Nối số 596 với cách đọc h)

Nối số 939 với cách đọc a)                    Nối số 745 với cách đọc c)

Nối số 125 với cách đọc g)                    Nối số 484 với cách đọc e)

2. Giải bài 2 trang 169 SGK Toán 2

a) Viết các số 842, 965, 477, 618, 593, 404 theo mẫu:

842 = 800 + 40 + 2

b) Viết theo mẫu:

300 + 60 + 9 = 369

800 + 90 + 5 =

200 + 20 + 2 =

700 + 60 + 8 =

600 + 50 =

800 + 8 =

Phương pháp giải

Phân tích số có ba chữ số thành tổng số trăm, chục, đơn vị và ngược lại.

Hướng dẫn giải

a) 842 = 800 + 40 + 2

965 = 900 + 60 + 5

477 = 400 + 70 + 7

618 = 600 + 10 + 8

593 = 500 + 90 + 3

404 = 400 + 4

b) 300 + 60 + 9 = 369

800 + 90 + 5 = 895

200 + 20 + 2 = 222

700 + 60 + 8 = 768

600 + 50 = 650

800 + 8 = 808

3. Giải bài 3 trang 169 SGK Toán 2

Viết các số 285, 257, 279, 297 theo thứ tự:

a) Từ lớn đến bé.

b) Từ bé đến lớn.

Phương pháp giải

So sánh các chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải rồi sắp xếp theo thứ tự.

Hướng dẫn giải

a) 297; 285; 279; 257.

b) 257; 279; 285; 297.

4. Giải bài 4 trang 169 SGK Toán 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 462; 464; 466; ....

b) 353; 355; 357; ....

c) 815; 825; 835; ....

Phương pháp giải

a, b: Đếm cách 2 đơn vị, bắt đầu từ số đầu tiên rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

c: Đếm cách 10 đơn vị, bắt đầu từ số 815 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

a) 462; 464; 466; 468.

b) 353; 355; 357; 359.

c) 815; 825; 835; 845.

Ngày:03/09/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM