Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 84

Hướng dẫn giải Bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 84 sẽ giúp các em ôn tập, củng cố lại các dạng bài tập tính nhẩm phép cộng, phép trừ, điền số thích hợp vào chỗ trống và các dạng bài toán có lời văn. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 84

1. Giải bài 1 trang 84 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

a) 5 + 9 =     8 + 6 =

3 + 9 =     2 + 9 =

9 + 5 =     6 + 8 =

3 + 8 =     4 + 8 =

b) 14 - 7 =     12 - 6 =

14 - 5 =     15 - 9 =

16 - 8 =     18 - 9 =

17 - 8 =     13 - 7 =

Phương pháp giải

Tính nhẩm rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

a) 5 + 9 = 14     8 + 6 = 14

9 + 5 = 14     6 + 8 = 14

3 + 9 = 12     2 + 9 = 11

3 + 8 = 11     4 + 8 = 12

b) 14 - 7 = 7     12 - 6 = 6

16 - 8 = 8     18 - 9 = 9

14 - 5 = 9     15 - 9 = 6

17 - 8 = 9     13 - 7 = 6

2. Giải bài 2 trang 84 SGK Toán 2

Đặt tính rồi tính:

a) 36 + 36;               100 - 75;                  48 + 48

b) 100 - 2;                 45 + 45;                  83 + 17.

Phương pháp giải

- Đặt tính: Viết phép tính sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 84 SGK Toán 2

Tìm x:

a) x + 16 = 20

b) x - 28 = 14

c) 35 - x = 15

Phương pháp giải

- Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Hướng dẫn giải

a) x + 16 = 20

x = 20 - 16 

x = 4  

b) x - 28 = 14

x = 14 + 2

x = 42

c) 35 - x = 15

x = 35 - 15

x = 20

4. Giải bài 4 trang 84 SGK Toán 2

Anh cân nặng 50 kg, em nhẹ hơn anh 16kg. Hỏi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Phương pháp giải

Muốn tìm em cân nặng bao nhiêu ta lấy cân nặng của anh trừ đi 16kg.

Hướng dẫn giải

Em nặng số ki-lô-gam là:

50 - 16 = 34 (kg)

Đáp số: 34 kg.

5. Giải bài 5 trang 84 SGK Toán 2

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Số hình tứ giác trong hình vẽ là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Phương pháp giải

- Ghép 1,2, 3... các hình tam giác để tạo thành các hình tứ giác.

- Đếm số lượng rồi chọn đáp án đúng.

Hướng dẫn giải

Hình đã cho có 4 hình tứ giác. Đó là : Hình 1+2; hình 1+2+3; hình 1+2+5; hình 2+3+4+5.

Khoanh vào chữ D

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM