Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

Giải bài tập trang 29 SGK Toán 2 Bài Luyện tập với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập Toán 7 cộng với một số. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 29 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

7 + 3 =     7 + 4 =

7 + 7 =     7 + 8 =

5 + 7 =     6 + 7 =

7 + 5 =     7 + 6 =

7 + 9 =     7 + 10 =

8 + 7 =     9 + 7 =

Phương pháp giải

Nhẩm phép cộng các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

7 + 3 = 10     7 + 4 = 11

7 + 7 = 14     7 + 8 = 15

5 + 7 = 12     6 + 7 = 13

7 + 5 = 12     7 + 6 = 13

7 + 9 = 16     7 + 10 = 17

8 + 7 = 15     9 + 7 = 16

2. Giải bài 2 trang 29 SGK Toán 2

Đặt tính rồi tính:

37 + 15;     47 + 18;     24 + 17;     67 + 9.

Phương pháp giải

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Thực hiện cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 29 SGK Toán 2

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Thúng cam có : 28 quả

Thúng quýt có : 37 quả

Cả hai thúng có : ... quả?

Phương pháp giải

Muốn tìm lời giải ta lấy số quả cam cộng với số quả quýt.

Hướng dẫn giải

Cả hai thúng có số quả là:

28 + 37 = 65 ( quả )

Đáp số: 65 quả.

4. Giải bài 4 trang 29 SGK Toán 2

Điền dấu >; < hoặc dấu = vào chỗ chấm.

19 + 7 ... 17 + 9     23 + 7 ... 38 - 8

17 + 9 ... 17 + 7     16 + 8 ... 28 - 3

Phương pháp giải

- Tính giá trị của hai vế.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

5. Giải bài 5 trang 29 SGK Toán 2

Kết quả của phép tính nào có thể điền vào ô trống?

Phương pháp giải

- Tính giá trị của các phép toán.

- Chọn phép tính có kết quả thỏa mãn điều kiện của bài toán.

Hướng dẫn giải

Ta có : 27 - 5 = 22;     18 + 8 = 26;

19 + 4 = 23;     17 - 2 = 15;

17 + 4 = 21.

Vì 15 < 21 < 22 < 23 < 25 nên kết quả của các phép tính sau có thể điền vào chỗ trống:

27 - 5;     19 + 4;     17 + 4.

Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM