Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Ki - lô - gam

Giải bài tập trang 32 SGK Toán 2 Bài Ki - lô - gam với lời giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập về đại lượng ki - lô - gam, giải các bài tập liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Ki - lô - gam

1. Giải bài 1 trang 32 SGK Toán 2

Đọc viết (theo mẫu):

Phương pháp giải

- Vận dụng kiến thức: Ki-lô-gam viết tắt là kg.

- Khối lượng của quả bí bằng tổng khối lượng của hai quả cân.

- Viết cách đọc và viết của các khối lượng.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 32 SGK Toán 2

Tính theo mẫu:

1kg + 2 kg = 3kg     10kg - 5kg =

6kg + 20kg =       24kg - 13kg =

47kg + 12kg =     35kg - 25kg =

Phương pháp giải

Tính tổng hai số rồi viết đơn vị "kg" vào sau kết quả vừa tìm được.

Hướng dẫn giải

1kg + 2kg = 3kg       10kg - 5kg = 5kg

6kg + 20kg = 26kg     24kg - 13kg = 11kg

47kg + 12kg = 59kg     35kg - 25kg = 10kg.

3. Giải bài 3 trang 32 SGK Toán 2

Bao gạo to nặng 25kg, bao gạo bé cân nặng 10kg. Hỏi cả hai bao gạo nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Bao gạo to : 25kg

Bao gạo bé : 10kg

Cả hai : ....kg?

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy khối lượng bao gạo to cộng với khối lượng bao gạo nhỏ.

Hướng dẫn giải

Cả hai bao gaọ nặng số ki-lô-gam là:

25 + 10 = 35 (kg)

Đáp số: 35kg

Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM