Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Các số từ 111 đến 200

Giải bài tập trang 145 SGK Toán 2 Bài Các số từ 111 đến 200 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nắm được cách đọc và viết, so sánh các số trong phạm vi từ 111 đến 100. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Các số từ 111 đến 200

1. Giải bài 1 trang 145 SGK Toán 2

Viết (theo mẫu):

Phương pháp giải

Đọc số theo thứ tự từ hàng trăm đến hàng đơn vị.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 145 SGK Toán 2

Số?

Phương pháp giải

 Đếm xuôi các số rồi điền số còn thiếu vào tia số.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 145 SGK Toán 2

Điền dấu  >; <; = vào chỗ chấm:

123...124                                  120...152

129...120                                  186....186

126...122                                  135...125

136...136                                  148...128

155...158                                  199...200

Phương pháp giải

 So sánh các cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

123 < 124                                  120 < 152

129 > 120                                  186 = 186

126 > 122                                  135 > 125

136 = 136                                  148 > 128

155 < 158                                  199 < 200

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM