Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Các số có ba chữ số

Giải bài tập trang 147 SGK Toán 2 Bài Các số có ba chữ số bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK giúp các em học sinh nắm chắc được cách đọc, viết cấu tạo các số có ba chữ số. Mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Các số có ba chữ số

1. Giải bài 1 trang 147 SGK Toán 2

Mỗi số sau chỉ số ô vuông trong hình nào?

Phương pháp giải

Tìm số lượng các ô vuông của từng hình rồi ghép với số thích hợp.

Hướng dẫn giải

Số 110 chỉ số ô vuông ở hình (d)

Số 205 chỉ số ô vuông ở hình (c)

Số 310 chỉ số ô vuông ở hình (a)

Số 132 chỉ số ô vuông ở hình (b)

Số 123 chỉ số ô vuông ở hình (e)

2. Giải bài 2 trang 147 SGK Toán 2

 Mỗi số sau ứng với cách đọc nào?

a) Bốn trăm linh năm.

b) Bốn trăm năm mươi.

c) Ba trăm mười một.

d) Ba trăm mười lăm.

e) Năm trăm hai mươi mốt.

g) Ba trăm hai mươi hai.

Phương pháp giải

Ghép số có ba chữ số với các đọc đã cho.

Hướng dẫn giải

Số 315 ứng với cách đọc d.

Số 311 ứng với cách đọc c.

Số 322 ứng với cách đọc g.

Số 521 ứng với cách đọc e.

Số 450 ứng với cách đọc b

Số 405 ứng với cách đọc a.

3. Giải bài 3 trang 147 SGK Toán 2

Viết (theo mẫu):

Phương pháp giải

Đọc hoặc viết số có ba chữ số theo thứ tự từ hàng trăm đến hàng đơn vị.

Hướng dẫn giải

Lần lượt viết các số vào chỗ chấm như sau:

 

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM