Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Lít

Giải bài tập trang 41, 42 SGK Toán 2 Bài Lít với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập đơn vị đo khối lượng lít. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Lít

1. Giải bài 1 trang 41 SGK Toán 2

Đọc, viết:

Phương pháp giải

Đọc và viết các số đã cho.

Vận dụng kiến thức : "l" được đọc là lít.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 41 SGK Toán 2

Tính (theo mẫu):

a) 9l + 8l = 17l     15l + 5l =     2l + 2l + 6l =

b) 17l - 6l =     18l - 5l =     28l - 4l - 2l =

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính với các số rồi viết đơn vị lít vào sau kết quả tìm được.

Hướng dẫn giải

a) 9l + 8l = 17l     15l + 5l = 20l     2l + 2l + 6l = 10l

b) 17l - 6l = 11l     18l - 5l = 13l     28l - 4l - 2l = 22l

3. Giải bài 3 trang 42 SGK Toán 2

Còn bao nhiêu lít?

a)  

    

Phương pháp giải

Lấy số lít có ở trong can trừ đi số lít đã rót ra.

Hướng dẫn giải

b) 10l - 2l = 8l

c) 20l - 10l = 10l.

4. Giải bài 4 trang 42 SGK Toán 2

Lần đầu cửa hàng bán được 12l nước mắm, lần sau bán được 15l nước mắm. Hỏi cả hai lần bán được bao nhiêu lít nước mắm?

Phương pháp giải

Muốn tìm số lít nước mắm cả hai lần bán ta lấy số lít nước mắm bán được trong lần đầu cộng với số lít nước mắm bán được trong lần sau.

Hướng dẫn giải

Số lít nước mắm cả hai lần cửa hàng bán được là

12 + 15 = 27 (l)

Đáp số: 27 lít.

Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM