Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 81 SGK Toán 2 Bài Luyện tập chung với lời giải chi tiết rõ ràng theo khung chương trình SGK Toán 3, các bài giải dưới dây giúp các em ôn tập củng cố về cách xác định thời gian ngày giờ và ngày tháng. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập chung

1. Giải bài 1 trang 81 SGK Toán 2

Đồng hồ nào ứng với mỗi câu sau?

a) Em tưới cây lúc 5 giờ chiều.

b) Em đang học ở trường lúc 8 giờ sáng

c) Cả nhà em ăn cơm lúc 6 giờ chiều

d) Em đi ngủ lúc 21 giờ.

Phương pháp giải

- Đọc các câu đã cho và xem giờ 4 đồng hồ.

- Ghép các câu với đồng hồ thích hợp.

Hướng dẫn giải

- Đồng hồ A ứng với câu b

- Đồng hồ B ứng với câu d

- Đồng hồ C ứng với câu c

- Đồng hồ D ứng với câu a.

2. Giải bài 2 trang 81 SGK Toán 2

a) Nêu tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 5:

Tháng 5 có 31 ngày.

b) Xem tờ lịch trên rồi cho biết:

- Ngày 1 tháng 5 là ngày thứ mấy?

- Các ngày thứ bảy trong tháng 5 là ngày nào?

- Thứ tư tuần này là ngày 12 tháng 5. Thứ tư tuấn trước là ngày nào? Thứ tư tuần sau là ngày nào?

Phương pháp giải

a) Đếm xuôi các số từ 1 đến 31, bắt đầu từ thứ bảy rồi điền các số còn thiếu vào ô trống.

b) Xem lịch rồi trả lời các câu hỏi.

Hướng dẫn giải

a.

- Hàng thứ hai điền vào các ô trống lần lượt là: 3, 4, 9.

- Hàng thứ ba điền vào các ô trống lần lượt là: 10, 13, 14, 15.

- Hàng thứ tư điền vào các ô trống lần lượt là: 18, 19, 20 , 21

- Hàng thứ năm điền vào các ô trống lần lượt là: 24, 25, 28, 29.

b.

- Ngày 1 tháng 5 là ngày thứ bảy.

- Ngày thứ bảy trong tháng 5 là các ngày 8, ngày 15, ngày 22, ngày 29.

- Thứ ba tuần trước là ngày 4 tháng 5, thứ ba tuần sau là ngày 18 tháng 5.

3. Giải bài 3 trang 81 SGK Toán 2

Quay mặt kim trên đồng hồ để đồng hồ chỉ:

8 giờ sáng;     2 giờ chiều;     9 giờ tối

20 giờ;     21 giờ;     14 giờ.

Phương pháp giải

Quay kim dài chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số nào thì đọc là giờ đó.

Hướng dẫn giải

8 giờ sáng và 20 giờ: quay kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 12

2 giờ chiều hay 14 giờ: kim ngắn chỉ số 2, kim dài chỉ số 12.

9 giờ tối hay 21 giờ: kim ngắn chỉ số 9, kim dài chỉ số 12.

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM