Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

Giải bài tập trang 123 SGK Toán 2 Bài Luyện tập bảng chia 5 với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 2, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán bảng chia 5. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 123 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

10 : 5 =     15 : 5 =     20 : 5 =     25 : 5 =

30 : 5 =     45 : 5 =     35 : 5 =     50 : 5 =

Phương pháp giải

Nhẩm lại bảng chia 5 rồi điền kết quả của phép chia vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

10 : 5 = 2     15 : 5 = 3     20 : 5 = 4     25 : 5 = 5

30 : 5 = 6     45 : 5 = 9     35 : 5 = 7     50 : 5 = 10

2. Giải bài 2 trang 123 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

5 x 2 =     5 x 3 =     5 x 4 =     5 x 1 =

10 : 2 =     15 : 3 =     20 : 4 =     5 : 1 =

10 : 5 =     15 : 5 =     20 : 5 =     5 : 5 =

Phương pháp giải

Tìm giá trị của phép nhân rồi điền nhanh kết quả của 2 phép chia liên quan.

Hướng dẫn giải

5 x 2 = 10     5 x 3 = 15     5 x 4 = 20     5 x 1 = 5

10 : 2 = 5     15 : 3 = 5     20 : 4 = 5     5 : 1 = 5

10 : 5 = 2     15 : 5 = 3     20 : 5 = 4     5 : 5 = 1

3. Giải bài 3 trang 123 SGK Toán 2

Có 35 quyển vở chia đều cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn có mấy quyển vở?

Phương pháp giải

Muốn tìm lời giải ta lấy số quyển vở đã cho chia cho 5.

Hướng dẫn giải

Số vở của mỗi bạn là:

35 : 5 = 7 (quyển vở)

Đáp số: 7 quyển vở.

4. Giải bài 4 trang 123 SGK Toán 2

Có 25 quả cam xếp vào các đĩa, mỗi đĩa 5 quả. Hỏi xếp được vào mấy đĩa?

Phương pháp giải

Muốn tìm lời giải ta lấy số quả cam chia cho 5.

Hướng dẫn giải

Số đĩa cam là:

25 : 5 = 5 (đĩa)

Đáp số: 5 đĩa cam.

5. Giải bài 5 trang 123 SGK Toán 2

Hình nào đã khoanh vào \(\dfrac{1} {5}\) số con voi?

Phương pháp giải

 - Đếm số con voi rồi lấy số đó chia cho 5.

- Chọn hình có số voi đã khoanh bằng kết quả của phép chia vừa tìm được.

Hướng dẫn giải

Mỗi hình đang có 15 con voi.

Ta có: 15 : 5 = 3

Vậy hình a đã khoanh vào \(\dfrac{1} {5}\) số con voi.

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM