Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Ki - lô - mét

Giải bài tập trang 151, 152 SGK Toán 2 Bài Ki - lô - mét có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh nắm được cách quy đổi đơn vị ra ki - lô - mét, và các dạng bài tập liên quan đến đơn vị đo độ dài ki - lô - mét. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Ki - lô - mét

1. Giải bài 1 trang 151 SGK Toán 2

Số?

1km = ...m     ....m = 1km

1m =...dm     ...dm = 1m

1m = ...cm     ...cm = 1dm

Phương pháp giải

Đổi các đơn vị đo độ dài rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

1km = 1000m;     1m = 10dm = 100cm.

Hướng dẫn giải

1km = 1000m     1000m = 1km

1m = 10dm     10dm = 1m

1m = 100cm     10cm = 1dm

2. Giải bài 2 trang 151 SGK Toán 2

Nhìn hình vẽ trả lời các câu hỏi sau:

a) Quãng đường từ A đến B dài bao nhiêu ki-lô-mét?

b) Quãng đường từ B đến D (đi qua C) dài bao nhiêu ki-lô-mét?

c) Quãng đường từ C đến A (đi qua B) dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải

- Nhìn hình vẽ và tìm độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc.

- Tính tổng độ dài các đoạn thẳng có liên quan.

Hướng dẫn giải

a) Quãng đường từ A đến B dài 23km.

b) Quãng đường từ B đến D (đi qua C) dài 90km.

(42km + 48km = 90km)

c) Quãng đường từ C đến A (đi qua B) dài 65km (Vì 42km + 23km=65km).

3. Giải bài 3 trang 152 SGK Toán 2

Nêu số đo thích hợp (theo mẫu):

Phương pháp giải

 Đọc số liệu ghi trên bản đồ rồi điền vào bảng.

Hướng dẫn giải

4. Giải bài 4 trang 152 SGK Toán 2

a) Cao Bằng và Lạng Sơn, nơi nào xa Hà Nội hơn?

b) Lạng Sơn và Hải Phòng, nơi nào gần Hà Nội hơn?

c) Quãng đường nào dài hơn: Hà Nội- Vinh hay Vinh-Huế?

d) Quãng đường nào ngắn hơn: Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ hay thành phố Hồ Chí Minh- Cà Mau?

Phương pháp giải

Dựa vào số liệu đã điền của bài 3; So sánh và trả lời các câu hỏi.

Hướng dẫn giải

a) Vì 285km > 169km nên Cao Bằng xa Hà Nội hơn Lạng Sơn.

b) Vì 169km > 102km nên Hải Phòng gần Hà Nội hơn Lạng Sơn.

c) Vì 368km > 308km nên quãng đường Vinh-Huế dài hơn quãng đường Hà Nội-Vinh.

d) Vì 174km < 354km nên quãng đường Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ ngắn hơn quãng đường Thành phố Hồ Chí Minh - Cà Mau.

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM