Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Ôn tập về hình học

Bài Ôn tập về hình học bao gồm hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập vẽ các đoạn thẳng, đường thẳng, hình tam giác, hình chữ nhật, hình tứ giác,....Mời phụ huynh và các em học sinh cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Ôn tập về hình học

1. Giải bài 1 trang 176 SGK Toán 2

Mỗi hình sau ứng với tên gọi nào?

Phương pháp giải

Nối hình với tên gọi thích hợp.

Hướng dẫn giải

Hình A ứng với cách gọi: Đường thẳng AB.

Hình B ứng với tên gọi: Đoạn thẳng AB.

Hình C ứng với tên gọi: Đường gấp khúc OPQR.

Hình D ứng với tên gọi: Hình tam giác ABC.

Hình E ứng với tên gọi: Hình vuông MNPQ.

Hình G ứng với tên gọi: Hình chữ nhật GHIK.

Hình H ứng với tên gọi: Hình tứ giác ABCD.

2. Giải bài 2 trang 176 SGK Toán 2

Vẽ hình theo mẫu:

Phương pháp giải

- Chấm các điểm tạo thành khung hình giống hình mẫu.

- Dùng thước thẳng kẻ nối các điểm lại ta được như hình mẫu.

Hướng dẫn giải

Các em học sinh tự vẽ hình theo mẫu.

3. Giải bài 3 trang 177 SGK Toán 2

Kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình sau để được:

a) Hai hình tam giác

b) Một hình tam giác và một hình tứ giác

Phương pháp giải

 Dùng thước thẳng vẽ một đoạn thẳng sao cho thỏa mãn yêu cầu của bài toán.

Hướng dẫn giải

Có thể kẻ thêm một đoạn thẳng như sau:

a)

 

b) 

4. Giải bài 4 trang 177 SGK Toán 2

Trong hình vẽ bên có:

a) Mấy hình tam giác?

b) Mấy hình chữ nhật?

Phương pháp giải

- Đếm các hình đơn và ghép hình để đếm đủ các hình tam giác hoặc hình chữ nhật.

Hướng dẫn giải

Ghi tên hình và đếm:

a) Có 5 hình tam giác: AEG, ABE, BCE, CDE, ACE.

b) Có 3 hình chữ nhật: ABEG, BCDE, ACDG.

Ngày:15/09/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM