Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Mét

Giải bài tập trang 150 SGK Toán 2 Bài Mét có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh nắm được cách quy đổi đơn vị ra mét, và các dạng bài tập liên quan đến đơn vị đo độ dài mét. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Mét

1. Giải bài 1 trang 150 SGK Toán 2

Số?

1dm = ...cm     ....cm = 1m

1m = ....cm     ....dm = 1m

Phương pháp giải

Sử dụng kiến thức vừa học : 1m = 10dm; 1m = 100cm rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

1dm = 10cm     100cm = 1m

1m = 100cm     10dm = 1m

2. Giải bài 2 trang 150 SGK Toán 2

Tính:

17m + 6m =     15m - 6m =

8m + 30m =     38m - 24m =

47m + 18m =     74m - 59m =

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính với các số rồi viết thêm đơn vị đo vào kết quả vừa tìm được.

Hướng dẫn giải

17m + 6m = 23m     15m - 6m = 9m

8m + 30m = 38m     38m - 24m = 14m

47m + 18m = 65m     74m - 59m = 15m

3. Giải bài 3 trang 150 SGK Toán 2

Cây dừa cao 8m, cây thông cao hơn cây dừa 5m. Hỏi cây thông cao bao nhiêu mét ?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy chiều cao của cây dừa cộng với 5m.

Hướng dẫn giải

Cây thông cao số mét là:

8 + 5 = 13 (m)

Đáp số: 13m.

4. Giải bài 4 trang 150 SGK Toán 2

Viết cm hoặc m vào chỗ chấm thích hợp:

a) Cột cờ trong sân trường cao 10...

b) Bút chì dài 19....

c) Cây cau cao 6...

d) Chú Tư cao 165....

Phương pháp giải

Dùng đơn vị thích hợp để điền vào chỗ trống.

Chú ý: 1m = 100cm.

Hướng dẫn giải

a) Cột cờ trong sân trường cao 10m.

b) Bút chì dài 19cm.

c) Cây cau cao 6m.

d) Chú Tư cao 165cm.

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM