Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

Giải bài tập trang 127 SGK Toán 2 Bài Luyện tập giờ, phút giúp các em học sinh ôn tập cách xem đồng, bước đầu nhận biết số đo thời gian: giờ, phút. Đồng thời, củng cố hiện tượng về thời gian và việc sử dụng thời gian trong đời sống thực tế hằng ngày. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 127 SGK Toán 2

Phương pháp giải

Xác định kim giờ và kim phút rồi đọc giờ của mỗi đồng hồ.

Hướng dẫn giải

a) Nam và các bạn đến vườn thú lúc 8 giờ rưỡi.

b) Nam và các bạn đến chuồng voi lúc 9 giờ.

c) Nam và các bạn đến chuồng hổ lúc 9 giờ 15 phút.

d) Nam và các bạn ngồi nghỉ lúc 10 giờ 15 phút.

e) Nam và các bạn ra về lúc 11 giờ.

2. Giải bài 2 trang 127 SGK Toán 2

a) Hà đến trường lúc 7 giờ, Toàn đến trường lúc 7 giờ 15 phút. Ai đến trường sớm hơn?

b) Ngọc đi ngủ lúc 21 giờ, Quyên đi ngủ lúc 21 giờ 30 phút. Ai đi ngủ muộn hơn?

Phương pháp giải

 - Người đến sớm hơn có số giờ ít hơn.

- Người đi ngủ muộn hơn có số giờ nhiều hơn.

Hướng dẫn giải

a) Hà đến trường sớm hơn Toàn.

b) Quyên đi ngủ muộn hơn Ngọc.

3. Giải bài 3 trang 127 SGK Toán 2

Điền giờ hoặc phút vào chỗ chấm thích hợp:

a) Mỗi ngày Bình ngủ khoảng 8...

b) Nam đi từ nhà đến trường hết 15...

c) Em làm bài kiểm tra trong 35...

Phương pháp giải

Tùy từng trường hợp để điền đơn vị giờ hoặc phút thích hợp.

Chú ý: 1 giờ = 60 phút.

Hướng dẫn giải

a) Mỗi ngày Bình ngủ khoảng 8 giờ.

b) Nam đi từ nhà đến trường hết 15 phút.

c) Em làm bài kiểm tra trong 35 phút.

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM