Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập chung

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 105 Bài Luyện tập chung với lời giải chi tiết, rõ ràng giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập chung

1. Giải bài 1 trang 105 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

2 x 6 =     2 x 8 =     5 x 9 =     3 x 5 =

3 x 6 =     3 x 8 =     2 x 9 =     4 x 5 =

4 x 6 =     4 x 8 =     4 x 9 =     2 x 5 =

5 x 6 =     5 x 8 =     3 x 9 =     5 x 5 =

Phương pháp giải

Nhẩm giá trị của các phép nhân trong phạm vi đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

2 × 6 = 12      2 × 8 = 16      5 × 9 = 45      3 × 5 = 15

3 × 6 = 18      3 × 8 = 24      2 × 9 = 18      4 × 5 = 20

4 × 6 = 24      4 × 8 = 32      4 × 9 = 36      2 × 5 = 10

5 × 6 = 30      5 × 8 = 40      3 × 9 = 27      5 × 5 = 25

2. Giải bài 2 trang 105 SGK Toán 2

Điết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Phương pháp giải

Nhẩm lại các phép nhân trong phạm vi đã học để tìm thừa số còn thiếu.

Hướng dẫn giải

Ta nhẩm được các phép tính sau:

2 x 3 = 6        3 x 3 = 9        5 x 9 = 45

2 x 5 = 10        3 x 8 = 24        5 x 6 = 30

2 x 8 = 16        3 x 10 = 30        5 x 3 = 15

Ta điền vào chỗ trống và được kết quả sau:

3. Giải bài 3 trang 105 SGK Toán 2

Tính:

a) 5 x 5 + 6 =     b) 4 x 8 - 17 =

c) 2 x 9 - 18 =    d) 3 x 7 + 29 =

Phương pháp giải

- Tìm giá trị của các phép nhân.

- Lấy số vừa tìm được cộng hoặc trừ với các số còn lại.

Hướng dẫn giải

a) 5 x 5 + 6 = 25 + 6 = 31     b) 4 x 8 - 17 = 32 - 17 = 15

c) 2 x 9 - 18 = 18 - 18 = 0     d) 3 x 7 + 29 = 21 + 29 = 50

4. Giải bài 4 trang 105 SGK Toán 2

Mỗi đôi đũa có 2 chiếc đũa. Hỏi 7 đôi đũa có bao nhiêu chiếc đũa ?

Phương pháp giải

Tóm tắt

1 đôi đũa: 2 chiếc

7 đôi đũa:....chiếc?

Lời giải

Muốn tìm số chiếc đũa ta lấy số chiếc của một đôi nhân với số đôi.

Hướng dẫn giải

7 đôi đũa có số chiếc đũa là:

2 x 7 = 14 (chiếc đũa)

Đáp số: 14 chiếc đũa.

5. Giải bài 5 trang 105 SGK Toán 2

Tính độ dài mỗi đường gấp khúc sau:

Phương pháp giải

a) Tính tổng độ dài ba đoạn thẳng đã cho.

b) Tính tổng độ dài năm đoạn thẳng đã cho.

Hướng dẫn giải

a) Độ dài đường gấp khúc là:

3 + 3 + 3 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm

b) Độ dài đường gấp khúc là:

2 + 2 + 2 + 2 + 2 =10 (cm)

Đáp số: 10cm.

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM