Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Phép cộng có tổng bằng 100

Giải bài tập SGK Toán 2 trang 40 Bài Phép cộng có tổng bằng 100 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập Phép cộng có tổng bằng 100. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Phép cộng có tổng bằng 100

1. Giải bài 1 trang 40 SGK Toán 2

Tính:

Phương pháp giải

Thực hiện phép cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 40 SGK Toán 2

Tính nhẩm (theo mẫu) :

60 + 40 =

80 + 20 =

30 + 70 =

90 + 10 =

50 + 50 =

Phương pháp giải

Mẫu : 60 + 40 =?

Nhẩm : 6 chục + 4 chục = 10 chục

10 chục = 100

Vậy : 60 + 40 = 100.

Hướng dẫn giải

60 + 40 = 100

80 + 20 = 100

30 + 70 = 100

90 + 10 = 100

50 + 50 = 100

3. Giải bài 3 trang 40 SGK Toán 2

Số?

Phương pháp giải

Thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải rồi điền kết quả vào các chỗ trống.

Hướng dẫn giải

4. Giải bài 4 trang 40 SGK Toán 2

Một cửa hàng buổi sáng bán được 85kg đường, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 15kg đường. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Phương pháp giải

Muốn tìm số ki-lô-gam đường buổi chiều bán được ta lấy khối lượng đường bán được ở buổi sáng cộng với 15kg.

Hướng dẫn giải

Buổi chiều cửa hàng bán được số ki-lô-gam đường là:

85 + 15 = 100 (kg)

Đáp số: 100 kg đường.

Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM