Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

Giải bài tập trang 33 SGK Toán 2 Bài Luyện tập Ki - lô - gam với lời giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập về đại lượng ki - lô - gam, các phép cộng trừ ki - lô - gam. Mời các bạn cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 33 SGK Toán 2

a) Cái cân đồng hồ Túi cam cân nặng mấy kg?

b) Bạn Hoa cân nặng bao nhiêu kg?

Phương pháp giải

Đọc cân nặng của túi cam và bạn Hoa trên mỗi hình.

Chú ý : Kg đọc là ki-lô-gam.

Hướng dẫn giải

a) Túi cam cân nặng 1kg.

b) Bạn Hoa cân nặng 25kg.

2. Giải bài 2 trang 33 SGK Toán 2

Câu nào đúng? Câu nào sai?

a) Quả cam nặng hơn 1kg.

b) Quả cam nhẹ hơn 1kg.

c) Quả bưởi nặng hơn 1kg.

d) Quả bưởi nhẹ hơn 1kg.

e) Quả cam nặng hơn quả bưởi.

g) Quả bưởi nặng hơn quả cam.

Phương pháp giải

- Quan sát hình ảnh các đĩa cân, vị trí của kim.

- Đọc nội dung các câu rồi điền Đúng hoặc Sai thích hợp.

Hướng dẫn giải

Câu a) sai    

Câu b) đúng  

Câu c) đúng   

Câu d) sai

Câu e) sai

Câu g) đúng

3. Giải bài 3 trang 33 SGK Toán 2

Tính:

3kg + 6kg - 4kg =     8kg - 4kg + 9kg =

15kg - 10kg + 7kg =     16kg + 2kg - 5kg =

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính với các số theo thứ tự từ trái sang phải rồi viết đơn vị "kg" vào sau kết quả vừa tìm được.

Hướng dẫn giải

3kg + 6kg - 4kg = 5kg     8kg - 4kg + 9kg = 13kg

15kg - 10kg + 7kg = 12kg     16kg + 2kg - 5kg = 13kg

4. Giải bài 4 trang 33 SGK Toán 2

Mẹ mua về 26kg vừa gạo nếp vừa gạo tẻ, trong đó có 16kg gạo tẻ. Hỏi mẹ mua về bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp?

Phương pháp giải

Muốn tìm số ki-lô-gam gạo nếp mẹ mua về ta lấy 26kg trừ đi khối lượng của gạo tẻ.

Hướng dẫn giải

Mẹ mua số ki-lô-gam gạo nếp là :

26 - 16 = 10 (kg)

Đáp số: 10kg.

5. Giải bài 5 trang 33 SGK Toán 2

Con gà cân nặng 2kg, con ngỗng nặng hơn con gà 3kg. Hỏi con ngỗng cân nặng mấy ki-lô-gam?

Phương pháp giải

Muốn tìm con ngỗng cân nặng mấy ki-lô-gam ta lấy khối lượng của con gà cộng với 3kg.

Hướng dẫn giải

Con ngỗng cân nặng số ki-lô-gam là:

2 + 3 = 5 (kg)

Đáp số: 5kg.

Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM