Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Ôn tập về hình học

Mời quý phụ huynh cùng các em học sinh tham khảo giải bài tập bài Ôn tập về hình học trang 177, 178. Nội dung giải bài tập dưới đây được eLib biên soạn cụ thể và chi tiết các hướng dẫn giải tương ứng cho từng bài tập, giúp các em dễ dàng làm bài và ôn tập lại kiến thức.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Ôn tập về hình học

1. Giải bài 1 trang 177 SGK Toán 2

Tính độ dài các đường gấp khúc sau:

Phương pháp giải

a) Tính tổng độ dài các đoạn thẳng AB; BC và CD.

b) Tính tổng độ dài các đoạn thẳng MK; KI; IH và HG.

Hướng dẫn giải

a) Đường gấp khúc ABCD dài là:

3 + 2 + 4 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm

b) Độ dài đường gấp khúc GHIKM là:

20 + 20 + 20 + 20 = 80 (mm)

Đáp số: 80mm

2. Giải bài 2 trang 177 SGK Toán 2

Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là:

AB = 30cm, BC = 15cm, AC = 35cm.

Phương pháp giải

Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài ba cạnh của hình đó.

Hướng dẫn giải

Chu vi hình tam giác ABC là:

30 + 15 + 35 = 80 (cm)

Đáp số: 80 cm.

3. Giải bài 3 trang 177 SGK Toán 2

Tính chu vi hình tứ giác MNPQ, biết độ dài mỗi cạnh của hình đó đều bằng 5cm.

Phương pháp giải

Tính tổng độ dài bốn cạnh của hình tứ giác đó.

Hướng dẫn giải

Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

5 + 5 + 5 + 5 = 20 (cm)

Đáp số: 20cm.

4. Giải bài 4 trang 178 SGK Toán 2

Em thử đoán xem nếu con kiến đi từ A đến C theo đường gấp khúc ABC hoặc theo đường gấp khúc AMNOPQC thì đi đường nào dài hơn.

Kiểm tra lại bằng cách tính độ dài hai đường gấp khúc đó.

Phương pháp giải

- Ước lượng độ dài hai đường gấp khúc bằng mắt.

- Tính độ dài đường gấp khúc bằng cách tính tổng độ dài các đoạn thẳng thành phần.

Hướng dẫn giải

Ước lượng bằng mắt, ta thấy:

Tổng độ dài các đoạn thẳng MN, OP, QC bằng độ dài đoạn thẳng AB.

Tổng độ dài các đoạn thẳng AM, NO, PQ bằng độ dài đoạn thẳng BC.

Vậy độ dài hai đường gấp khúc ABC và AMNOPQC bằng nhau.

Độ dài đường gấp khúc ABC là:

5 + 6 = 11 (cm)

Độ dài đường gấp khúc AMNOPQC là:

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 =11 (cm)

Vậy độ dài hai đường gấp khúc đó bằng nhau.

5. Giải bài 5 trang 178 SGK Toán 2

Xếp 4 hình tam giác thành hình mũi tên (xem hình vẽ):

Phương pháp giải

 Xoay và ghép hình tam giác đã cho để được hình mũi tên theo yêu cầu.

Hướng dẫn giải

 Có thể xếp hình như sau: 

Ngày:15/09/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM