Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Bảng cộng

Giải bài tập trang 38 SGK Toán 2 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài tập phép cộng. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Bảng cộng

1. Giải bài 1 trang 38 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

b) 2 + 9 =     3 + 8 =     4 + 7 =

5 + 6 =     3 + 9 =     4 + 8 =

5 + 7 =     4 + 9 =     5 + 8 =

5 + 9 =

Phương pháp giải

Thực hiện phép cộng rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

a) 9 + 2 = 11     8 + 3 = 11     7 + 4 = 11     6 + 5 = 11

9 + 3 = 12     8 + 4 = 12     7 + 4 = 11     6 + 6 = 12

9 + 4 = 13     8 + 5 = 13     7 + 6 = 13

9 + 5 = 14     8 + 6 = 14     7 + 7 = 14

9 + 6 = 15     8 + 7 = 15     

9 + 7 = 16     8 + 8 = 16     

9 + 8 = 17

9 + 9 = 18

b) 2 + 9 = 11     3 + 8 = 11     4 + 7 = 11

5 + 6 = 11     3 + 9 = 12     4 + 8 = 12

5 + 7 = 12     4 + 9 = 13     5 + 8 = 13

5 + 9 = 14

2. Giải bài 2 trang 38 SGK Toán 2

Tính:

Phương pháp giải

Cộng các số lần lượt từ phải sang trái rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 38 SGK Toán 2

Hoa cân nặng 28kg, Mai cân nặng hơn Hoa 3kg. Hỏi Mai cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải

Muốn tìm Mai cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ta lấy cân nặng của Hoa cộng với 3kg.

Hướng dẫn giải

Mai cân nặng số ki-lô-gam là:

28 + 3 = 31 (kg)

Đáp số: 31 kg.

4. Giải bài 4 trang 38 SGK Toán 2

Trong hình bên:

a) Có mấy hình tam giác?

b) Có mấy hình tứ giác?

Phương pháp giải

- Đếm các hình đơn.

- Lần lượt ghép hai, ba hình đơn để tạo thành các hình khác rồi đếm tiếp cho đến hết.

Hướng dẫn giải

Ghi số vào hình:

a) Có 3 hình tam giác là : h1; h2; h3.

b) Có 3 hình tứ giác là : h(1,2); h(2,3); h(1,2,3).

Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM