Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: 100 trừ đi một số

Giải bài tập trang 71 SGK Toán 2 Bài 100 trừ đi một số giúp các em học sinh hiểu được cách thực hiện phép tính trừ dạng 100 trừ đi dạng có một chữ số hay hai chữ số, cách tính nhẩm, tính viết, các bài toán liên quan. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: 100 trừ đi một số

1. Giải bài 1 trang 71 SGK Toán 2

Tính:

Phương pháp giải

Trừ 100 với một số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 71 SGK Toán 2

Tính nhẩm (theo mẫu) :

100 - 20 =

100 - 70 =

100 - 40 =

100 - 10 =

Phương pháp giải

Mẫu: 100 - 20 =?

Nhẩm: 10 chục - 2 chục = 8 chục

Vậy: 100 - 20 = 80

Hướng dẫn giải

100 - 20 = 80

100 - 70 = 30

100 - 40 = 60

100 - 10 = 90

3. Giải bài 3 trang 71 SGK Toán 2

Một cửa hàng buổi sáng bán được 100 hộp sữa, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 24 hộp sữa. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu hộp sữa ?

Phương pháp giải

Muốn tìm số hộp sữa mà buổi chiều bán được ta lấy số hộp sữa bán được buổi sáng trừ đi 24 hộp.

Hướng dẫn giải

Buổi chiều cửa hàng bán được số hộp sữa là:

100 - 24 = 76 (hộp sữa)

Đáp số: 76 hộp sữa

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM