Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: 47 + 25

Giải bài tập SGK Toán 2 trang 28 Bài 47 + 25 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài tập phép cộng 7 cộng với một số 47 + 25. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: 47 + 25

1. Giải bài 1 trang 28 SGK Toán 2

Tính:

Phương pháp giải

Thực hiện phép cộng lần lượt từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 28 SGK Toán 2

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Phương pháp giải

Kiểm tra cách đặt tính và tính; kết quả của các phép tính.

- Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Thực hiện phép cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 28 SGK Toán 2

Một đội trồng rừng có 27 nữ và 18 nam. Hỏi đội trồng rừng có bao nhiêu người ?

Phương pháp giải

Nữ : 27 người

Nam : 18 người

Tất cả : ... người?

Muốn tìm lời giải ta lấy số người nữ cộng với số người nam.

Hướng dẫn giải

Đội trồng rừng có số người là:

27 + 18 = 45 ( người )

Đáp số : 45 người.

4. Giải bài 4 trang 28 SGK Toán 2

Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải

Nhẩm phép cộng các số rồi điền số còn thiếu vào ô trống.

Hướng dẫn giải

Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM