Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: So sánh các số tròn trăm

Giải bài tập trang 139 SGK Toán 2 Bài So sánh các số tròn trăm với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nắm được cách so sánh các số tròn trăm. Đồng thời, nắm được thứ tự các số tròn trăm, biết điền các số tròn trăm vào các dạng bài tập tìm số. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: So sánh các số tròn trăm

1. Giải bài 1 trang 139 SGK Toán 2

Phương pháp giải

Số nào có chữ số hàng trăm lớn hơn thì lớn hơn.

Hướng dẫn giải

100 < 200                               300 < 500

200 > 100                               500 > 300  

2. Giải bài 2 trang 139 SGK Toán 2

Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:

100...200     400...300

300...200     700...800

500...400     900...900

700...900     600...500

500...500     900...1000

Phương pháp giải

- Số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn.

- Các số tròn trăm có ba chữ số: Số nào có chữ số hàng trăm càng lớn thì giá trị càng lớn.

Hướng dẫn giải

100 < 200     400 > 300

300 > 200     700 < 800

500 > 400     900 = 900

700 < 900     600 > 500

500 = 500     900 < 1000

3. Giải bài 3 trang 139 SGK Toán 2

Phương pháp giải

Đếm xuôi các số tròn trăm trong phạm vi 1000 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM