Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Tổng của nhiều số

Giải bài tập trang 91 SGK Toán 2 Bài Tổng của nhiều số giúp các em học sinh nắm được cách tính tổng của của nhiều số có nhớ, không nhớ và củng cố các dạng bài tập. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Tổng của nhiều số

1. Giải bài 1 trang 91 SGK Toán 2

Tính:

3 + 6 + 5 =     8 + 7 + 5 =

7 + 3 + 8 =     6 + 6 + 6 + 6 =

Phương pháp giải

Lần lượt cộng các số từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải

3 + 6 + 5 = 14     8 + 7 + 5 = 20

7 + 3 + 8 = 18     6 + 6 + 6 + 6 = 24

2. Giải bài 2 trang 91 SGK Toán 2

Tính:

Phương pháp giải

Cộng các số cùng hàng theo thứ tự từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 91 SGK Toán 2

Số?

Phương pháp giải

Quan sát hình ảnh rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Cộng các số vừa tìm được rồi viết vào phần kết quả.

Hướng dẫn giải

a) 12kg + 12kg + 12kg = 36kg

b) 5l + 5l + 5l + 5l = 20l

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM