Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29

Giải bài tập trang 67 SGK Toán 2 Bài 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29 biết cách thực hiện phép trừ có nhớ (số bị trừ có hai chữ số, số trừ có một chữ số). Đồng thời biết thực hiện phép trừ liên tiếp và giải toán có lời văn. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29

1. Giải bài 1 trang 67 SGK Toán 2

Tính:

Phương pháp giải

Thực hiện phép trừ theo thứ tự từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 67 SGK Toán 2

Số?

Phương pháp giải

- Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải.

- Điền các kết quả vào ô trống.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 67 SGK Toán 2

Năm nay bà 65 tuổi, mẹ kém bà 27 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi ?

Phương pháp giải

Muốn tìm số tuổi của mẹ ta lấy tuổi của bà trừ đi 27 tuổi.

Hướng dẫn giải

Năm nay mẹ có số tuổi là:

65 - 27 = 38 (tuổi)

Đáp số: 38 tuổi.

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM