Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: 32 - 8

Giải bài tập trang 53 SGK Toán 2 Bài 32 - 8 giúp các em học sinh biết cách thực hiện phép tính trừ dạng 32 - 8 có nhớ, củng cố về tìm số hạng khi biết tổng và số hạng kia. Sau đây là lời giải chi tiết cho từng bài tập.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: 32 - 8

1. Giải bài 1 trang 53 SGK Toán 2

Tính:

 

Phương pháp giải

Thực hiện phép trừ các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

 

2. Giải bài 2 trang 53 SGK Toán 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 72 và 7;     b) 42 và 6;     c) 62 và 8.

Phương pháp giải

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 53 SGK Toán 2

Hòa có 22 nhãn vở, Hòa cho bạn 9 nhãn vở. Hỏi Hòa còn lại bao nhiêu nhãn vở ?

Phương pháp giải

Muốn tìm số nhãn vở còn lại ta lấy số nhãn vở Hòa có ban đầu trừ đi số nhãn vở đã cho đi.

Hướng dẫn giải

Hòa còn lại số nhãn vở là:

22 - 9 = 13 (nhãn vở)

Đáp số: 13 nhãn vở.

4. Giải bài 4 trang 53 SGK Toán 2

Tìm x:

a) x + 7 = 42    

b) 5 + x = 62

Phương pháp giải

Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Hướng dẫn giải

a) x + 7 = 42

x = 42 − 7

x = 35

b) 5 + x = 62

x = 62 − 5

x = 57

Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM