Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Các số tròn chục từ 110 đến 200

Giải bài tập trang 141 SGK Toán 2 Bài Các số tròn chục từ 110 đến 200 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nắm được cách đọc và viết các số tròn chục từ 110 đến 200. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Các số tròn chục từ 110 đến 200

1. Giải bài 1 trang 141 SGK Toán 2

 Viết (theo mẫu) :

Phương pháp giải

Đọc số đã cho lần lượt từ hàng trăm đến hàng đơn vị.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 141 SGK Toán 2

Điền dấu  >; <; = thích hợp vào chỗ trống: 

Phương pháp giải

 So sánh số nào có chữ số hàng chục lớn hơn thì lớn hơn.

Hướng dẫn giải

110 < 120                          130 < 150

120 > 110                          150 > 130

3. Giải bài 3 trang 141 SGK Toán 2

Điền dấu  >; <; = thích hợp vào chỗ trống: 

100...110                            180...170

140...140                            190...150

150...170                            160...130

Phương pháp giải

So sánh số nào có chữ số hàng chục lớn hơn thì lớn hơn.

Hướng dẫn giải

100 < 110                            180 > 170

140 = 140                            190 > 150

150 < 170                            160 > 130

4. Giải bài 4 trang 141 SGK Toán 2

Số ?

110; ...; 130; 140; ...; 160; 170; ...;....;200

Phương pháp giải

 Đếm xuôi các số tròn chục, bắt đầu từ 110 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

Em điền các số để được dãy số sau:

110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180190; 200.

5. Giải bài 5 trang 141 SGK Toán 2

Xếp 4 hình tam giác thành hình tứ giác (xem hình vẽ):

Phương pháp giải

Ghép các hình tam giác đã cho thành hình tứ giác.

Hướng dẫn giải

Có thể xếp hình như sau:

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM