Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Bảng chia 4

Giải bài tập trang 118 SGK Toán 2: Bài Bảng chia 4 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh luyện tập cách lập bảng chia 4, thực hành các bài toán có liên quan đến chia 4. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Bảng chia 4

1. Giải bài 1 trang 118 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

8 : 4 =       12 : 4 =     24 : 4 =

16 : 4 =     40 : 4 =     20 : 4 =

4 : 4 =       28 : 4 =     36 : 4 =

32 : 4 =

Phương pháp giải

Nhẩm lại giá trị bảng chia 4 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

8 : 4 = 2       12 : 4 = 3     24 : 4 = 6

16 : 4 = 4     40 : 4 = 10     20 : 4 = 5

4 : 4 = 1       28 : 4 = 7     36 : 4 = 9

32 : 4 = 8

2. Giải bài 2 trang 118 SGK Toán 2

Có 32 học sinh xếp thành 4 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có mấy học sinh?

Phương pháp giải

Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh chia cho số hàng.

Hướng dẫn giải

Số học sinh trong mỗi hàng là:

32 : 4 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh.

3. Giải bài 3 trang 118 SGK Toán 2

Có 32 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 4 học sinh. Hỏi xếp được mấy hàng?

Phương pháp giải

Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh chia cho 4.

Hướng dẫn giải

Số hàng xếp được là:

32 : 4 = 8 (hàng)

Đáp số: 8 hàng

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM