Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài tập Bài Luyện tập chung trang 180, 181 được eLib biên soạn cụ thể và chi tiết lời giải, giúp các em học sinh dễ dàng ôn tập lại kiến thức và vận dụng giải các bài tập tương tự.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập chung

1. Giải bài 1 trang 180 SGK Toán 2

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Phương pháp giải

Xác định vị trí của kim giờ và kim phút rồi đọc giờ.

Hướng dẫn giải

Đồng hồ A chỉ 5 giờ 15 phút.

Đồng hồ B chỉ 9 giờ 30 phút.

Đồng hồ C chỉ 12 giờ 15 phút.

2. Giải bài 2 trang 180 SGK Toán 2

Viết các số 728, 699, 801, 740 theo thứ tự từ bé đến lớn:

Phương pháp giải

So sánh các cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải rồi viết theo thứ tự.

Hướng dẫn giải

Các số theo thứ tự từ bé đến lớn là: 699, 728, 740, 801.

3. Giải bài 3 trang 181 SGK Toán 2

Đặt tính rồi tính:

a) 85 - 39                75 + 25                      312 + 7

b) 64 + 16               100 - 58                     509 - 6

Phương pháp giải

 - Đặt tính: Viết phép tính theo cột dọc sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

4. Giải bài 4 trang 181 SGK Toán 2

Tính:

24 + 18 - 28 =                                    3 x 6 : 2 =

5 x 8 - 11 =                                         30 : 3 : 5 =

Phương pháp giải

Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải

24 + 18 - 28 = 42 - 28 = 14                  3 x 6 : 2 = 18 : 2 = 9

5 x 8 - 11 = 40 - 11 = 29                       30 : 3 : 5 = 10 : 5 = 2

5. Giải bài 5 trang 181 SGK Toán 2

Một hình tam giác có độ dài mỗi cạnh đều bằng 5cm. Hỏi chu vi hình tam giác đó bằng bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Phương pháp giải

Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài các cạnh của hình đó.

Hướng dẫn giải

Chu vi hình tam giác là:

5 + 5 + 5 = 15 (cm)

Đáp số: 15cm.

Ngày:15/09/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM