Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Ôn tập về đo lường

Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 2 Bài Ôn tập về đo lường với đáp án và hướng dẫ giải chi tiết giúp các em học sinh hiểu được cách xác định khối lượng (qua sử dụng cân), xem lịch để biết số ngày trong mỗi tháng và các ngày trong tuần lễ. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Ôn tập về đo lường

1. Giải bài 1 trang 86 SGK Toán 2

a) Con vịt cân nặng mấy ki-lô-gam?

b) Gói đường cân nặng mấy ki-lô-gam?

c) Lan cân nặng mấy ki-lô-gam?

Phương pháp giải

a) Xác định vị trí kim của cân đồng hồ đang chỉ vào số nào.

b) Khối lượng của gói đường bằng khối lượng của quả cân 5kg trừ đi quả cân 1kg.

c) Quan sát bức tranh rồi đọc cân nặng của Lan.

Hướng dẫn giải

a) Con vịt cân nặng 3kg

b) Gói đường cân nặng 4kg

c) Lan cân nặng 30kg

2. Giải bài 2 trang 86 SGK Toán 2

Xem lịch rồi cho biết:

a) Tháng 10 có bao nhiêu ngày? Có mấy ngày chủ nhật? Đó là các ngày nào?

b) Tháng 11 có bao nhiêu ngày? Có mấy ngày chủ nhật? Có mấy ngày thứ năm?

c) Tháng 12 có bao nhiêu ngày? Có mấy ngày chủ nhật? Có mấy ngày thứ bảy? Em được nghỉ các ngày chủ nhật và các ngày thứ bảy, như vậy trong tháng 12 em được nghỉ bao nhiêu ngày?

Phương pháp giải

 Quan sát tờ lịch rồi trả lời các câu hỏi của bài toán.

Hướng dẫn giải

a) Tháng 10 có 31 ngày. Có 4 ngày chủ nhật đó là các ngày 5, ngày 12, ngày 19, ngày 26.

b) Tháng 11 có 30 ngày. Có 5 ngày chủ nhật đó là các ngày 2, ngày 9, ngày 16, ngày 23, ngày 30. Có 4 ngày thứ năm đó là các ngày 6, ngày 13, ngày 20, ngày 27.

c) Tháng 12 có 31 ngày. Có 4 ngày chủ nhật đó là ngày 7, ngày 14, ngày 21, ngày 28. Có 4 ngày thứ bảy đó là các ngày 6, ngày 13, ngày 20, ngày 27. Vậy trong tháng 12 em được nghỉ 8 ngày.

3. Giải bài 3 trang 87 SGK Toán 2

Xem tờ lịch ở bài 2 rồi cho biết:

a) Ngày 1 tháng 10 là ngày thứ mấy?

Ngày 10 tháng 10 là ngày thứ mấy?

b) Ngày 20 tháng 11 là ngày thứ mấy?

Ngày 30 tháng 11 là ngày thứ mấy?

c) Ngày 19 tháng 12 là ngày thứ mấy?

Ngày 30 tháng 12 là ngày thứ mấy ?

Phương pháp giải

Quan sát tờ lịch rồi trả lời các câu hỏi của bài toán.

Hướng dẫn giải

a) Ngày 1 tháng 10 là ngày thứ tư

Ngày 10 tháng 10 là ngày thứ sáu

b) Ngày 20 tháng 11 là ngày thứ năm

Ngày 30 tháng 11 là ngày thứ chủ nhật

c) Ngày 19 tháng 12 là ngày thứ sáu

Ngày 30 tháng 12 là ngày thứ ba.

4. Giải bài 4 trang 87 SGK Toán 2

a) Các bạn chào cờ lúc mấy giờ?

b) Các bạn tập thể dục lúc mấy giờ?

Phương pháp giải

Xem giờ trên mỗi đồng hồ.

Kim phút chỉ vào số 12, kim giờ chỉ vào số nào thì đó là giờ của đồng hồ đang chỉ.

Hướng dẫn giải

a) Các bạn chào cờ đầu tuần lúc 7 giờ.

b) Các bạn học thể dục lúc 9 giờ.

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM