Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Bảng nhân 4

Giải bài tập trang 99 SGK Toán 2 Bài Bảng nhân 4 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập và học thuộc lòng cách lập bảng nhân 4, giải các bài toán và đếm thêm 4. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Bảng nhân 4

1. Giải bài 1 trang 99 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

4 x 2 =                            4 x 1 =                          4 x 8 =

4 x 4 =                            4 x 3 =                          4 x 9 =

4 x 6 =                            4 x 5 =                          4 x 10 =

4 x 7 =

Phương pháp giải

Nhẩm giá trị của bảng nhân 4 vừa học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

4 x 2 = 8                             4 x 1 = 4                          4 x 8 = 32

4 x 4 = 16                           4 x 3 = 12                        4 x 9 = 36

4 x 6 = 24                           4 x 5 = 20                        4 x 10 = 40

4 x 7 = 28

2. Giải bài 2 trang 99 SGK Toán 2

Mỗi xe ô tô có 4 bánh xe. Hỏi 5 xe ô tô như thế có bao nhiêu bánh xe?

Phương pháp giải

Tóm tắt

1 xe: 4 bánh xe

5 xe:....bánh xe?

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy số bánh xe của một ô tô nhân với 5.

Hướng dẫn giải

5 xe ô tô có số bánh xe là

4 x 5 = 20 (bánh xe)

Đáp số: 20 bánh xe

3. Giải bài 3 trang 99 SGK Toán 2

Đếm thêm 4 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải

 Đếm xuôi cách 4 đơn vị rồi điền số còn thiếu vào ô trống.

Hướng dẫn giải

Học sinh đếm thêm 4 và điền các số vào ô trống như sau

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM