Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Ôn tập về đại lượng

Hướng dẫn giải bài tập bài Ôn tập về đại lượng trang 175 gồm phương pháp giải và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập, giúp các em ôn tập các dạng bài tập về đại lượng, tính quãng đường, thời gian.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Ôn tập về đại lượng

1. Giải bài 1 trang 175 SGK Toán 2

Bảng sau đây cho biết thời gian Hà dành cho một số hoạt động trong ngày:

Trong các hoạt động trên, Hà dành nhiều thời gian nhất cho hoạt động nào?

Phương pháp giải

- Sử dụng kiến thức: 1 giờ = 60 phút.

- So sánh các khoảng thời gian dành cho các hoạt động rồi trả lời câu hỏi.

Hướng dẫn giải

Hà dành nhiều thời gian nhất cho hoạt động học.

2. Giải bài 2 trang 175 SGK Toán 2

Bình cân nặng 27 kg, Hải nặng hơn Bình 5kg. Hỏi Hải cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Bình: 27kg

Hải nặng hơn Bình: 5kg

Hải: ...kg ?

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy số cân nặng của Bình cộng với 5kg.

Hướng dẫn giải

Hải cân nặng số ki-lô-gam là:

27 + 5 = 32 (kg)

Đáp số: 32 kg.

3. Giải bài 3 trang 175 SGK Toán 2

Hai xã Đinh Xá và Hòa Hiệp cách nhau 11km. Nhà bạn Phương cách xã Hiệp Hòa 20km (xem hình vẽ). Hỏi nhà bạn Phương cách xã Đinh Xá bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải

 Muốn tìm câu trả lời ta lấy quãng đường từ nhà Phương đến xã Hiệp Hòa trừ đi quãng đường từ xã Đinh Xá đến xã Hiệp Hòa.

Hướng dẫn giải

Nhà bạn Phương cách xã Đinh Xá số ki-lô-mét là:

20 - 11 = 9 (km)

Đáp số: 9km.

4. Giải bài 4 trang 175 SGK Toán 2

Một trạm bơm phải bơm nước trong 6 giờ, bắt đầu bơm lúc 9 giờ. Hỏi đến mấy giờ thì bơm xong?

Phương pháp giải

Tìm lời giải bằng cách lấy thời điểm lúc bắt đầu bơm nước cộng với 6.

Hướng dẫn giải

Trạm bơm nước bơm xong lúc:

9 + 6 = 15 (giờ)

15 giờ = 3 giờ chiều

Đáp số: 3 giờ chiều.

Ngày:15/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM