Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

Giải bài tập trang 159 SGK Toán 2 Bài Luyện tập Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 với lời giải tương ứng từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập các kiến thức về phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 và luyện tập các dạng bài tập phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 159 SGK Toán 2

Tính:

Phương pháp giải

Thực hiện phép trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 159 SGK Toán 2

Đặt tính rồi tính:

a) 986 - 264;                 758 - 354 ;                   831 - 120

b) 73 - 26  ;                    65 - 19  ;                     81 - 37.

Phương pháp giải

- Đặt tính: Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Trừ các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 159 SGK Toán 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải

 - Tìm hiệu: Lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

- Tìm số bị trừ: Lấy hiệu cộng số trừ.

Hướng dẫn giải

Cột thứ nhất: 257 - 136 =  121, điền 121 vào ô trống.

Cột thứ hai: 121 + 136 = 257, điền 257 vào ô trống.

Cột thứ ba: 869 - 659 = 210, điền 210 vào ô trống.

Cột thứ tư: 867 - 206 = 661, điền 661 vào ô trống.

Cột thứ năm: 486 - 264 = 222, điền 222 vào ô trống.

4. Giải bài 4 trang 159 SGK Toán 2

Trường Tiểu học Thành Công có 865 học sinh, Trường Tiểu học Hữu Nghị có ít hơn Trường Tiểu học Thành Công 32 học sinh. Hỏi Trường Tiểu học Hữu Nghị có bao nhiêu học sinh ?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh của Trường Tiểu học Thành Công trừ đi 32 học sinh.

Hướng dẫn giải

Số học sinh của Trường Tiểu học Hữu Nghị là:

865 - 32 = 833 (học sinh)

Đáp số: 833 học sinh.

5. Giải bài 5 trang 159 SGK Toán 2

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Số hình tứ giác có trong hình vẽ là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Phương pháp giải

- Đếm các hình tứ giác đơn.

- Ghép hình rồi đếm tiếp cho đến hết các hình tứ giác khác.

Hướng dẫn giải

Các hình tứ giác là: Hình 2; hình 1+ 2; hình 2+ 3; hình 1+ 2+ 3.

Hình đã cho có 4 hình tứ giác.

Khoanh vào chữ D.

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM