Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000

Giải bài tập trang 168 SGK Toán 2 Bài Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập cấu tạo các dạng bài tập cộng trừ trong phạm vi 1000, ôn tập cuối năm. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000

1. Giải bài 1 trang 168 SGK Toán 2

Viết các số:

Chín trăm mười lăm                                 Hai trăm năm mươi

Sáu trăm chín mươi lăm                           Ba trăm bảy mươi mốt

Bảy trăm mười bốn                                  Chín trăm

Năm trăm hai mươi tư                              Một trăm chín mươi chín

Một trăm linh một                                      Năm trăm năm mươi lăm

Phương pháp giải

Xác định giá trị của các hàng trăm, chục, đơn vị rồi viết số có 3 chữ số thích hợp.

Hướng dẫn giải

Các số được viết lần lượt như sau:

915                          250

690                          371

714                          900

524                          199

101                           555

2. Giải bài 2 trang 168 SGK Toán 2

Số ?

Phương pháp giải

 Đếm xuôi các số rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 168 SGK Toán 2

Viết các số tròn trăm thích hợp vào chỗ chấm:

100;...; 300;...;...;...;700;....;....;1000

Phương pháp giải

 Đếm cách 100 đơn vị, bắt đầu từ 100 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

100; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000.

4. Giải bài 4 trang 168 SGK Toán 2

Điền dấu >; < hoặc = thích hợp vào chỗ chấm:

372...299                                    631 ...640

465...700                                    909...902 + 7

534....500 + 34                            708...807

Phương pháp giải

- Tính giá trị các vế có phép tính.

- So sánh các cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải

372 > 299                                    631 < 640

465 < 700                                    909 = 902 + 7

534 = 500 + 34                             708 < 807

5. Giải bài 5 trang 168 SGK Toán 2

a) Viết số bé nhất có ba chữ số.

b) Viết số lớn nhất có ba chữ số.

c) Viết số liền sau của 999.

Phương pháp giải

- Số bé nhất có ba chữ số: Chọn các chữ số của hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị bằng các số có giá trị nhỏ như 0; 1.

- Số lớn nhất có ba chữ số: Chọn số có các chữ số bằng 9.

- Số liền sau của a thì có giá trị lớn hơn a một đơn vị.

Hướng dẫn giải

a) Số bé nhất có ba chữ số là số 100.

b) Số lớn nhất có ba chữ số là số 999.

c) Số liền sau của 999 là số 1000.

Ngày:03/09/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM