Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập chung

Nội dung giải bài tập dưới đây đầy đủ và chi tiết giúp các em học sinh dễ dàng ôn tập và hệ thống lại kiến thức. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập chung

1. Giải bài 1 trang 178 SGK Toán 2

Số?

Phương pháp giải

Đếm xuôi các số rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 179 SGK Toán 2

Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:

302...310                                       200 + 20 + 2...322

888...879                                       600 + 80 + 4....648

542...500 + 42                                400 + 120 + 5...525

Phương pháp giải

- Tính giá trị các vế

- So sánh các cặp số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

Ta thực hiện phép tính:

500 + 42 = 542

200 + 20 + 2 = 222

600 + 80 + 4 = 684

400 + 120 + 5 = 525

Ta được kết quả sau:

302 < 310                                       200 + 20 + 2 < 322

888 > 879                                       600 + 80 + 4 > 648

542 = 500 + 42                                400 + 120 + 5 = 525

3. Giải bài 3 trang 179 SGK Toán 2

Số?

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính lần lượt từ trái sang phải rồi điền các kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

Ta thực hiện phép tính:

9 + 6 = 15                                14 - 7 = 7

15 - 8 = 7                                 7 + 9 = 16

6 + 8 = 14                                11 - 4 = 7

14 + 6 = 20                               7 + 5 = 12

Điền vào ô trống ta được kết quả sau:

4. Giải bài 4 trang 179 SGK Toán 2

Mỗi đồng hồ ứng với cách đọc nào?

Phương pháp giải

Xác định vị trí kim giờ và kim phút đang chỉ rồi đọc giờ của đồng hồ kim.

Nối với cách đọc đã cho.

Hướng dẫn giải

Đồng hồ A ứng với cách đọc c) 1 giờ rưỡi.

Đồng hồ B ứng với cách đọc b) 10 giờ 30 phút.

Đồng hồ C ứng với cách đọc a) 7 giờ 15 phút.

Ngày:15/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM