Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 165 SGK Toán 2 Bài Luyện tập chung có lời giải tương ứng với từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập lại toàn bộ các hệ thống kiến thức chương 6 SGK Toán 2 và ôn tập ôn thi cuối năm. Mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập chung

1. Giải bài 1 trang 165 SGK Toán 2

Viết số và chữ thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Phương pháp giải

Hoàn thiện bài bằng cách đọc, viết và phân tích số có ba chữ số trong bảng.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 165 SGK Toán 2

Số?

Phương pháp giải

Đếm xuôi các số rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 165 SGK Toán 2

Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:

875...785                            321 ....298

697...699                            900 + 90 + 8...1000

599...701                            732...700 + 30 + 2

Phương pháp giải

- Tính giá trị các vế có phép tính.

- So sánh các cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải. 

Hướng dẫn giải

875 > 785                 321 > 298

697 < 699                 900 + 90 + 8 < 1000

599 < 701                 732  = 700 + 30 + 2

4. Giải bài 4 trang 165 SGK Toán 2

Hình nào đã khoanh vào \({1 \over 5}\)  số hình vuông?

Phương pháp giải

 - Đếm số hình vuông rồi chia số đó cho 5.

- Chọn hình đã khoanh số hình vuông bằng với kết quả phép chia vừa tìm được.

Hướng dẫn giải

Mỗi hình đang có 10 hình vuông.

Ta có: 10 : 5 = 2

Vậy hình a được khoanh vào \({1 \over 5}\)  số hình vuông.

5. Giải bài 5 trang 165 SGK Toán 2

Giá tiền một chiếc bút chì là 700 đồng, giá tiền một chiếc bút bi nhiều hơn giá tiền một chiếc bút chì 300 đồng. Hỏi giá tiền một chiếc bút bi là bao nhiêu đồng?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Lời giải

Muốn tìm giá tiền của một chiếc bút bi ta lấy giá tiền của bút chì cộng với 300 đồng.

Hướng dẫn giải

Giá tiền một chiếc bút bi là:

700 + 300 = 1000 (đồng)

Đáp số: 1000 đồng.

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM